รู้จัก AGC ผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยู่รอบตัวเราทั้งกระจก เคมีภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

เมื่อพูดถึง AGC เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับแบรนด์นี้จากสื่อต่างๆ มาบ้างไม่มากก็น้อย แต่รู้หรือไม่ผลิตภัณฑ์ของ AGC นั้นอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด

รู้จัก AGC ผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยู่รอบตัวเราทั้งกระจก เคมีภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

AGC คือ หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการผลิตกระจก เคมีภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จากประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1907 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AGC ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันกับไลฟ์สไตล์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เช่น กระจกประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงให้แสงธรรมชาติตามอาคารระฟ้า กระจกรถยนต์กันความร้อนและรังสียูวี  เครื่องแก้วสำหรับใช้ในครัวเรือนที่ทนความร้อนสูงและป้องกันกลิ่นได้ดีเยี่ยม จนไปถึงฟิลเตอร์กล้องถ่ายภาพในสมาร์ตโฟนที่ทำให้ภาพถ่ายมีสีสันสมจริง หรือแม้กระทั่งเคมีภัณฑ์พื้นฐานอย่างผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟก็นำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย

รู้จัก AGC ผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยู่รอบตัวเราทั้งกระจก เคมีภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
รู้จัก AGC ผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยู่รอบตัวเราทั้งกระจก เคมีภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

 “Your Dreams, Our Challenge” ทุกนวัตกรรมเพื่อทุกฝันที่เป็นไปได้ คือพันธสัญญาที่ AGC จะไม่เคยหยุดพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่กลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จนถึงผู้บริโภคทั่วไป และแม้กระทั่งในเรื่องของการให้คำปรึกษาในธุรกิจวิศวกรรมอีกด้วย

และวันนี้ทาง #beartai ก็มีโอกาสได้มาทำความรู้จักกับ AGC มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ที่นอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิตนั้นจะนำไปสู่การผลิตที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัย

ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคนิค หรือ Technical Learning Center จาก AGC

ในการบ่มเพาะพนักงานที่มีความรู้ความสามารถนั้น จำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ทาง AGC จึงได้ลงทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคนิค หรือ Technical Learning Center” ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานฝ่ายผลิต รวมถึงฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรมได้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคนิค หรือ Technical Learning Center นั้นเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งชั้นแรกเป็นพื้นที่ใช้สำหรับสาธิตและปฏิบัติ โดยพนักงานจะได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมเคมีที่ใช้อยู่ในโรงงาน รวมถึงหลักการทำงานที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง หรือการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ฝักบัวและที่ล้างตาฉุกเฉินเพื่อสามารถรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคล่องแคล่วทันท่วงที

ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคนิค หรือ Technical Learning Center จาก AGC

ส่วนชั้นที่ 2 จะเป็นส่วนของการเรียนรู้ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 โซน โดยในโซนแรกจะใช้การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อาทิ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ กระบวนการผลิต รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย Smart Screen ที่ทำให้การเรียนรู้นั้นง่าย สะดวก และสนุก เพราะระบบสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้โดยการสัมผัสหน้าจอ

และโซนที่ 2 คือโซนของนิทรรศการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากวัตถุดิบ ผงพลาสติกพีวีซี โซดาไฟ และอีพิคลอโรไฮดริน (อีซีเอช) เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจและเห็นภาพรวมธุรกิจ แต่ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นหัวใจของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็คือ การจัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ วาล์วและปั๊มชนิดต่าง ๆ  ซึ่งพนักงานจะมีโอกาสศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงได้เห็นกลไกภายในอย่างละเอียดจากการนำเครื่องจักรมาผ่าครึ่ง โดยทาง AGC ไม่คิดที่จะหยุดพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้เพิ่มเติมให้กับพนักงาน โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ในส่วนของห้องสมุด และส่วนของ Self-learning อีกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคนิค หรือ Technical Learning Center จาก AGC

ทั้งนี้ “Technical Learning Center” จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พนักงานทุกคนสามารถมาศึกษาขั้นตอนการทำงานหรือกลไกการทำงาน ของเครื่องจักรได้ทันที โดยไม่ต้องรอเข้าหลักสูตรอบรม จุดนี้จะช่วยเพิ่มทักษะพื้นฐานให้แก่พนักงาน รวมถึงความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ โซดาไฟ, ผงพลาสติกพีวีซี และ อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ ที่ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา

โซดาไฟ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ โซดาไฟ ถือว่าเป็นเคมีพื้นฐานที่ถูกใช้ในเกือบทุกโรงงานในประเทศไทย เนื่องจากมีความสามารถที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้ฟื้นสภาพของเรซินของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำให้เป็นด่าง หรือใช้สำหรับการตกตะกอนของแร่ธาตุหรือโลหะหนักในระบบบำบัดน้ำเสียที่ทุกโรงงานต้องมี

ส่วนที่ใกล้ตัวเราจริง ๆ จะเป็นการนำไปใช้ในการผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ ที่เราอาจจะใช้อยู่ทุกวัน เช่น สิ่งทอและกระดาษ, สบู่, ผงกำจัดคราบสกปรกและสิ่งอุดตัน, ผงซักฟอก แม้แต่ในอุตสาหกรรมอาหารก็ยังมีการเอามาทำเป็น ผงชูรส แป้งดัดแปร รวมถึงอาหารสัตว์ด้วย

ผงพลาสติกพีวีซี

ผงพลาสติกพีวีซี หรือ พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้ เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ถูกใช้สร้างเป็น ท่อน้ำพลาสติกสีฟ้า ที่ใช้กันในหลายบ้าน เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษที่มีความเหนียวในตัว ทำให้สามารถยืดหยุ่นได้ดี และยังมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงดันน้ำ และการกัดกร่อนจากกรดหรือด่างได้ดี ไม่ลามไฟ และยังเป็นฉนวนกันไฟฟ้า ทำให้พีวีซีกลายเป็นที่นิยมในแทบจะทุกอุตสาหกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคนิค หรือ Technical Learning Center จาก AGC

แต่รู้หรือไม่ พีวีซีนั้นไม่ได้ใช้ทำแค่ท่อน้ำประปา แต่ยังมีการเอาไปทำเป็น ฉลากขวดน้ำ, กรอบหน้าต่าง, เสื่อน้ำมัน, เปลือกสายไฟ, ท่อร้อยสายไฟ, แฟ้มเอกสารพลาสติก, สายยาง และที่น่าสนใจคือ บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรประชาชนที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก ๆ ก็ทำจากพีวีซีเช่นกัน นี่เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เราไม่ได้พูดถึง เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของเล่น หญ้าเทียม ฯลฯ

อีพิคลอโรไฮดริน

อีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin) หรือเรียกย่อๆ ว่า ECH ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูคนทั่วไป เพราะเป็นสารเคมีตั้งต้นที่ต้องนำไปทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้นร่วม (Co-reactant) เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ โดยแยกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ อีพอกซี (Epoxies) และผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ

ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคนิค หรือ Technical Learning Center จาก AGC

อีพอกซี เรซิน ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเทพื้นเรซิน สีทารองพื้นกันสนิม สีทาเรือ สีชุบโครงรถยนต์ หรือสารเคลือบในกระป๋องน้ำอัดลมที่เราดื่มกันบ่อยๆ นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ในการผลิตวัสดุคอมโพสิต ที่ใช้กับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ เครื่องบิน กังหันลม หรือกระดานโต้คลื่น เพื่อให้ได้น้ำหนักที่เบา แต่ยังคงความแข็งแรง และความยืดหยุ่นไว้สิ่งนี้ หลายคนคงคุ้นเคยว่า เป็นกาวสารพัดประโยชน์ที่นิยมใช้กับการซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติที่มีความเหนียวแน่นสูง และใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย เช่น โลหะ คอนกรีต พลาสติก ไม้ หิน แก้ว และอื่น ๆ

ส่วนผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ จะถูกนำไปใช้เป็น สารเพิ่มความแข็งแรงขณะเปียกของกระดาษ (Wet Strength Paper) ที่ไม่ยุ่ยเมื่อโดนน้ำ และยังมีการเอาไปใช้เป็นสารที่ช่วยให้เกิดการตกตะกอนในการบำบัดน้ำ รวมถึงทำเป็นสารประจุบวก และอื่น ๆ อีกหลากหลาย

Future Talk by AGC ภายใต้หัวข้อ #FutureSkills #สกิลดีสร้างอนาคตให้เป็นจริง

สุดท้ายนี้ AGC มุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจด้วยคุณภาพและการบริการที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ วันและความยั่งยืน

นอกจาก AGC จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา อย่าง Brand Statement ภายในองค์กรแล้ว ทาง AGC ก็ยังอยากส่งต่อสิ่งดีๆ ในการพัฒนาให้กับผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะกับกลุ่มคนยุคใหม่ ตั้งแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยจนไปถึงวัยทำงานผ่านกิจกรรมดีๆ ร่วมกับเพจ Mission To The Moon อย่างงาน “Future Talk by AGC ภายใต้หัวข้อ #FutureSkills #สกิลดีสร้างอนาคตให้เป็นจริง” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ใครที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ Live ของเพจ Mission To The Moon ตามลิงก์นี้

Facebook: https://bit.ly/3bv2AcH
YouTube: https://bit.ly/3mCI6EU
Clubhouse: @mttmclub

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส