อย.สหรัฐฯ อนุมัติการใช้ Pfizer อย่างเต็มรูปแบบ (Full approval) ในกลุ่มเด็กอายุ 12 – 15 ปีแล้ว

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2022 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: FDA) เปิดเผยถึงการอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer อย่างเต็มรูปแบบ (Full Approval) สำหรับเด็กอายุ 12 – 15 ปี

ก่อนหน้านี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer ที่ใช้ชื่อว่า ‘Comirnaty’ ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency use) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 สำหรับกลุ่มอายุ 12 – 15 ปี โดยในปัจจุบันที่ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบแสดงถึงการยอมรับจาก FDA ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนดังกล่าว

FDA เผยว่า การรับรองอย่างเต็มรูปแบบเกิดขึ้นหลังมีการวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างเข็มงวด โดยก่อนหน้านี้วัคซีน Pfizer ก็ได้รับการรับรองการใช้กับกลุ่มอายุ 16 ปีขึ้นไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ FDA ยังได้ขอให้ผู้ผลิตวัคซีน ได้แก่ Pfizer และ Moderna พัฒนาวัคซีน โดยรวมส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอไมครอน BA.4 และ BA.5 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในอนาคต

ที่มา: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส