ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ ยกเลิกข้อแนะนำให้นักเรียนกักตัวเมื่อใกล้ชิดกับ COVID-19

ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (11 สิงหาคม) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ยกเลิกข้อแนะนำในการกักตัว (quarantine) สำหรับนักเรียนที่ใกล้ชิดกับโควิด-19 และโปรแกรม test-to-stay ที่ผู้ไม่ฉีดวัคซีนต้องมีผลตรวจเป็นลบจึงจะมาโรงเรียนได้

ทาง CDC ให้เหตุผลว่า ปัจจุบันประชากรชาวอเมริกันประมาณ 95% ล้วนได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว ดังนั้นมาตรการกักตัวอย่างเข้มงวดจึงไม่ใช่ข้อแนะนำอีกต่อไป โดยนักวิทยาศาสตร์จาก CDC ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การระบาดนั้นยังไม่สิ้นสุด แต่แนวทางนี้ช่วยให้เราก้าวไปในจุดที่โควิด-19 ไม่กระทบกับชีวิตประจำวันของเราอีกต่อไป”

ทั้งนี้ CDC ยังคงแนะนำให้ผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับโควิด-19 ใส่หน้ากากที่มีคุณภาพสูงเป็นเวลา 10 วัน และตรวจหาโควิด-19 ในวันที่ 5 นับจากวันที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 แม้ว่าคนคนนั้นจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตาม

สำหรับโรงแรมในสหรัฐฯ ที่แม้จะยกเลิกระบบ test-to-stay ออกไป แต่ยังคงแนะนำให้โรงเรียนคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กีฬาที่มีการสัมผัสกัน เป็นต้น

ที่มา: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส