hologram ticket machine

มาเหนือ ตู้จำหน่ายตั๋วรถไฟในจีนลดการสัมผัสด้วยระบบซื้อตั๋วด้วยภาพโฮโลแกรม

การไม่สัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญสำหรับการป้องกัน COVID-19 โดยประเทศจีนได้ยกระดับของมาตรการ ‘Contectless’ ไปอีกระดับหนึ่งโดยการนำเทคโนโลยีโฮโลแกรมมาใช้กับการซื้อตั๋วรถไฟด้วย

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศจีน ประจำเมือง เหอเฟยเมืองหลวงในมณฑลอานฮุยได้ยกระดับมาตรการ ‘Contactless’ ที่จริงจังมากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีโฮโลแกรมมาใช้กับเครื่องจำหน่ายตั๋วเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสผ่านการสัมผัสหน้าจอหรือปุ่มขณะซื้อตั๋วแบบเก่า โดยตัวเครื่องจะฉายภาพแบบสามมิติออกมา ให้ผู้ใช้งานแตะปุ่มเสมือนจริงในอากาศ และจ่ายเงินผ่านสมาร์ตโฟนแทนการจ่ายเงินสด

ไม่ใช่แค่ตู้กดบัตรโดยสารเท่านั้น เมืองเหอเฟยยังเป็นเมืองแรกที่ออกแบบลิฟต์ให้มีเทคโนโลยีโฮโลแกรม ทำให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องกดที่ปุ่มของเครื่องตรง ๆ แต่กดปุ่มเสมือนจริงที่เป็นภาพฉายขึ้นมาได้เลย โดยลิฟต์โฮโลแกรมดังกล่าวออกแบบโดยบริษัท Easpeed ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่ออกแบบตู้จำหน่ายตั๋วแบบโฮโลแกรมเช่นเดียวกัน

ปุ่มโฮโลแกรม

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีโฮโลแกรมที่ถูกนำมาใช้ในลักษณะนี้จะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไร แต่ก็ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากผู้คนเองก็กลัวจะติดเชื้อด้วย

อ้างอิง SCMP

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส