Google เปิดเว็บไซต์ Find Food Support ช่วยค้นหาธนาคารอาหาร, ตู้ปันสุขในสหรัฐฯ

การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ส่งผลให้ผู้คนตกงานหรือรายได้ลดลงจนกลายเป็นผู้หิวโหยที่ขาดแคลนอาหารจำนวนมาก ล่าสุดกูเกิล (Google) ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Find Food Support สำหรับให้บริการค้นหาแหล่งอาหารแจกฟรีและราคาไม่แพงที่อยู่ใกล้แก่ผู้คนในสหรัฐฯ โดยให้กรอกที่อยู่เพื่อค้นหา จากนั้นจะแสดงแผนที่ Google Maps บอกตำแหน่งธนาคารอาหาร​ ตู้กับข้าว และโปรแกรมอาหารกลางวันของโรงเรียนที่อยู่ใกล้ พร้อมด้วยเวลาเปิดให้บริการหรือมีเบอร์โทรให้ติดต่อก่อนจะเข้าไป

ธนาคารอาหาร (Food bank) เป็นสถานสงเคราะห์ที่สนับสนุนอาหารแจกฟรีให้แก่ผู้ยากจนหรือคนไร้บ้าน ถ้าในโซนเอเชียก็จะประมาณโรงเจหรือโรงทานนั่นเอง ส่วนตู้กับข้าว (Food pantry) นั่นก็คือตู้ปันสุขในบ้านเราที่ใช้แจกแบ่งปันอาหารแก่ผู้ยากไร้ และโปรแกรมอาหารกลางวันของโรงเรียนจะช่วยจัดหาอาหารให้กับนักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงที่โรงเรียนปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในสหรัฐฯ

ปี 2019 สหรัฐฯ มีประชาชน 45 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารราคาไม่แพงได้รวมถึงเด็กที่ไม่ได้รับอาหารกลางวันจากโรงเรียน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 30% และคาดการณ์ว่าปี 2021 จะลดลงเล็กน้อยเหลือ 42 ล้านคน โดยเป็นเด็ก 13 ล้านคนและหนึ่งในนั้น 25% เป็นคนผิวดำ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกูเกิ้ล, องค์กรการกุศล No Kid Hungry Organization ที่ช่วยจัดหาอาหารให้กับเด็กยากไร้และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ซึ่งเว็บไซต์จะใส่สถานที่แหล่งอาหาร 90,000 แห่งพร้อมด้วยอาหารฟรีที่แจกจ่ายทั่ว 50 รัฐและเพิ่มสถานที่ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคต

นอกจากนี้เว็บไซต์ยังช่วยเป็นตัวกลางในการรับบริจาควัตถุดิบจากเกษตรกรสำหรับการปรุงหรือผลิตอาหาร เชิญชวนให้ผู้ที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถร่วมเติมอาหารหรือเปิดตู้กับข้าวแจกอาหารได้ อีกทั้งสามารถบริจาคเวลาโดยการเป็นอาสาสมัครในการจัดทำอาหาร ส่งอาหารและเก็บกวาดเศษอาหารเพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ที่มา : engadget และ findfoodsupport

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส