Army Spc. Angel Laureano holds a vial of the COVID-19 vaccine, Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, Md., Dec. 14, 2020. (DoD photo by Lisa Ferdinando)

ดีลนำเข้าวัคซีน BioNTech ของไต้หวันสำเร็จด้วยดีในราคา 350 ล้านเหรียญ!

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 บริษัท Foxconn และ TSMC ได้ประกาศความสำเร็จในการทำสัญญากับ BioNTech เพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จำนวน 10 ล้านโดส เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนไต้หวัน โดยใช้เงินทั้งสิ้น 350 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 11,431 ล้านบาท

หลังจากในวันที่ 11 กรกฎาคม TSMC เผยว่า บริษัทอยู่ในขั้นตอนการเซ็นสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จาก BioNTech ผ่านมาอีกแค่วันเดียวขั้นตอนการเซ็นสั่งซื้อวัคซีนก็สำเร็จไปด้วยดี

ดีลวัคซีนในครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาของรัฐบาลไต้หวันเพื่อหลีกเลี่ยงความกดดันทางการเมืองที่มาจากรัฐบาลจีน ซึ่งต้องการให้รัฐบาลไต้หวันซื้อวัคซีน BioNTech ผ่านบริษัท Fosun เพื่อหลีกเลี่ยงการกดดันดังกล่าว รัฐบาลไต้หวันจึงอนุญาตให้บริษัท TSMC และ Foxconn ดีลกับ BioNTech โดยตรง

เทอร์รี กัว (Terry Gou) ผู้ก่อตั้งบริษัท Foxconn ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กแสดงความรู้สึกว่า เขารู้สึก ‘พอใจ’ (Gratified) ที่ข้อตกลงเสร็จสิ้นลงได้ โดย Foxconn และ TSMC จะซื้อวัคซีนบริษัทละ 5 ล้านโดส รวมเป็น 10 ล้านโดส และบริจาคให้กับทางรัฐบาลไต้หวันเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน

วัคซีนชุดนี้ส่งตรงจากโรงงานเยอรมัน ผมเชื่อว่าจะช่วยให้สังคมไต้หวันมีความมั่นใจมากขึ้นและทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดทุเลาลง

TSMC และ Foxconn กล่าวว่า วัคซีนจาก BioNTech จะมาถึงไต้หวันเร็วที่สุดในเดือนกันยายน โดยไม่ได้ระบุว่า วัคซีนชุดแรกจะเข้ามาจำนวนกี่โดส

ปัจจุบันมีชาวไต้หวันประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรจำนวน 23.5 ล้านคนเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโดสแรกจากทั้งหมด 2 โดส ความรวดเร็วในการจัดส่งวัคซีนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในไต้หวัน เพราะจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ไม่เพียงแค่นั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์การขาดแคลนชิปทั่วโลกที่เป็นปัญหาของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกในขณะนี้

อ้างอิง: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส