อเมริกาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ประชาชนแล้วกว่า 374 ล้านโดส

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐระบุ ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนแล้ว จำนวน 374,488,924 โดส และได้มีการแจกจ่ายวัคซีนจำนวน 450,175,825 โดส

ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการผลิต แจกจ่าย และฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทำให้ปัจจุบันอเมริกามีประชาชนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดสจำนวนมากถึง 206,908,710 คน โดยมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสจำนวน 175,968,266 คน หรือร้อยละ 63 และร้อยละ 53 จากประชากรทั้งประเทศประมาณ 330 ล้านคนตามลำดับ

วัคซีนที่ฉีดในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Moderna และ Pfizer/BioNTech ที่ต้องฉีด 2 โดส และ Johnson & Johnson ซึ่งต้องฉีดแค่โดสเดียว

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2021 สหรัฐฯ อนุญาตให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ทำให้ปัจจุบันมีประชาชนประมาณ 1.33 ล้านคนได้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นภูมิแล้ว

อ้างอิง: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส