overwatch -001

จำนวนผู้เล่นเกมขวัญใจมหาชนอย่าง Overwatch พุ่งขึ้นแตะ 25 ล้านคนแล้ว

Overwatch เกม FPS กระแสแรงจากค่าย Blizzard มียอดผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดประกาศจำนวนผู้เล่นที่พุ่งขึ้นแตะ 25 ล้านคน

Overwatch ได้ออกมาประกาศทางบัญชี Twitter ของตนเองว่า ล่าสุดมีจำนวนผู้เล่นที่ลงทะเบียนในเกม Overwatch แล้วถึง 25 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนตุลาคมที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 20 ล้านคน (เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 ภายในเวลาเพียงสามเดือน) นับว่าเป็นตัวชี้วัดถึงความนิยมของเกมที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

overwatch - twitter -002

แม้ว่าจำนวนผู้เล่นที่พุ่งสูงขึ้นอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงจำนวนรายได้ของเกม แต่อย่างไรก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะเป็นเรื่องยากสำหรับเกมต่างๆที่จะมียอดผู้เล่นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ

ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกม Overwatch มีกระแสที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากระบบเกมและตัวละครที่น่าเล่นแล้ว ยังมีการเพิ่มแรงดึงดูดใหม่ในเกมอยู่เรื่อยๆ เช่น ตัวละครใหม่ โหมดใหม่ หรือกิจกรรมตามเทศกาล ทำให้กระแสของเกมยังแรงไม่มีตก และเพิ่มแนวโน้มการเสียเงินของผู้เล่น

อ้างอิง : THE VERGE, Overwatch(Twitter)

แสดงความคิดเห็น