งานวิจัยเผย เกมไม่ได้ทำให้วัยรุ่นก้าวร้าวขึ้น!

ก่อนหน้านี้สังคมเรามักจะมองว่าการที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นเป็นผลมาจากการที่พวกเขาเล่นเกมที่มีการใช้ความรุนแรง แต่นักวิจัยสองคนจากมหาวิทยาลัย Oxford และ Cardiff ประเทศอังกฤษออกมาบอกเราแล้วว่า มันไม่ใช่เรื่องจริง

Andrew Przybylski และ Netta Weinstein สองนักวิจัยได้ทำการตีพิมพ์ผลงานของเขาผ่านวารสาร Royal Society Open Science ถึงงานวิจัยนี้ว่า จากการทำแบบสำรวจในวัยรุ่นกว่า 1,000 คน ที่มีอายุ 14-15 ปี รวมถึงผู้ปกครองของพวกเขาถึงพฤติกรรมการเล่นเกม ประเภทเกมที่เล่นเรทเกมที่เล่น และลักษณะนิสัยการแสดงออกของเด็กหลังเล่นเกมผ่านตัวเด็กเอง และผู้ปกครอง

ผลจากการสำรวจพบว่า 2 ใน 3 ของเด็กผู้ชาย และ มากกว่าครึ่งของเด็กผู้หญิงเล่นเกม จากการสำรวจทั้งจากตัวเด็กเองและผู้ปกครอง ไม่มีรายงานว่าเด็กๆมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว และพฤติกรรมต่อต้านสังคม สิ่งที่พวกเขาได้จากงานวิจัยนี้คือบางครั้งการเล่นเกมทำให้เด็กเหล่านั้นหงุดหงิด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาก้าวร้าวขึ้น มันเป็นเพียงพฤติกรรมปกติที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปเท่านั้นเอง
อ้างอิง