Nintendo เตรียมปล่อยอัปเดต Animal Crossing: New Horizons ในเดือนเมษายนนี้ กับเทศกาล Bunny Day

Nintendo เตรียมปล่อยอัปเดตแรกของ Animal Crossing: New Horizons ในเดือนเมษายนนี้ กับเทศกาล Bunny Day

Animal Crossing: New Horizons จะมีการอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ตามเทศกาล Bunny Day จะเป็นการอัปเดตแรกของเกม กิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ 1-12 เมษายนนี้ ทั้งเจ้าของเกาะและผู้มาเยือน สามารถช่วยกันค้นหาไข่ที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่าง ๆ แถม Zipper จะมาเยือนเกาะด้วย พอหาไข่ได้ สามารถนำมาทำไอเทมพิเศษได้ นอกจากเทศกาล Bunny Day ภายในเดือนเมษายนยังจะมีอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาอีก เป็นส่วนนึงของ Earth Day

Animal Crossing: New Horizons วางจำหน่ายแล้ว ผ่าน Nintendo Switch

อ้างอิง

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

แสดงความคิดเห็น