เปิดงาน Thailand 5G Summit 2022 ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย

เปิดงานแล้ว กับงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 ภายใต้แนวคิด The 5G Leader in the Region ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรับความรู้และสัมผัสเทคโนโลยีด้าน 5G ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิถุนายนนี้เท่านั้น

งาน Thailand 5G Summit 2022 : ‘The 5G Leader in the Region’ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนเพื่อประยุกต์ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) รวมถึงแสดงศักยภาพและความพร้อมในแต่ละภาคส่วน ว่า 5G สามารถทำอะไรได้บ้าง (Use Case) และสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G ทำให้ทุกภาคส่วนพร้อมใช้งาน 5G อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมบรรยายและเสวนาเรื่องการประยุกต์ใช้ทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5G ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย

  • โซนที่ 1 การประยุกต์ใช้ 5G ในกาคการผลิตและการขนส่งอัจฉริยะ (5G Smart Manufacturing & Logistics) ครอบคลุมโซลูชันรถขนถ่ายสินค้าอัตโนมัติในโรงงานผ่าน 5G โดรนลาดตระเวนและตรวจสอบ รวมถึงแขนกลยกสินค้าอัจฉริยะ
  • โซนที่ 2 การประยุกต์ใช้ 5G ในภาคสาธารณสุขอัจฉริยะ (5G Smart Medical) ครอบคลุมโซลูชันรถคลินิกเคลื่อนที่ผ่าน 5G กล่องตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และรถพยาบาลอัจฉริยะ 5G
  • โซนที่ 3 เมืองอัจฉริยะ 5G (5G smart City) ครอบคลุมเรื่องจุดคัดกรองและเสาไฟอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบกล้อง AI และศูนย์ดำเนินการอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นสมองและระบบประสาทส่วนกลางในเมืองอัจฉริยะ

สำหรับงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: “The 5G Leader in the Region” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายนนี้ ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้สนใจสามารถเข้าฟังเสวนา และรับชมเทคโนโลยีโชว์เคส 5G ภายในงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand 5G Summit 2022 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ Global System for Mobile Communications Association (GSMA) APAC 5G Industry Community

“Thailand 5G Summit 2022 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของไทย ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของดิจิทัลสตาร์ตอัปและกำลังคนดิจิทัลของประเทศ รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุน และประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รองรับการใช้ประโยชน์จาก 5G ในภูมิภาคอย่างแท้จริง” พลเอก ประยุทธ์ กล่าว

ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส