เปลี่ยนข้อมูลโลกโซเชียล เป็นเครื่องมือพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย “Nielsen Zocial Listening”

โธธ โซเชียล และ นีลเส็น ประเทศไทย ประกาศจับมือครั้งประวัติศาสตร์
เสนอบริการใหม่ “Nielsen Zocial Listening” เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในโลกโซเชียล
เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

โธธโซเชียล ผู้ให้บริการระบบบริการข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ผลครบวงจรที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยและนีลเส็นประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลด้านการวิจัยข้อมูลเชิงลึกและการประเมินผลชั้นนำของโลก ประกาศการจับมือเป็นพันธมิตรครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย ในโครงการ “Nielsen Zocial Listening”

โครงการ Nielsen Zocial Listening เป็นการทำวิจัยแบบเจาะเนื้อหาในแต่ละอุตสาหกรรม ลงไปถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้อุตสาหกรรมนั้น ๆ หรือ product category segment

จัดทำขึ้นเป็นรายงานแยกผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่ง นีลเส็น ประเทศไทย จะนำข้อมูลจาก โธธ โซเชียล มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตีความ โดยจัดทำในรูปแบบของรายงานการวิจัย พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ นักการตลาด หรือนักการตลาดด้านดิจิตอล สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดพัฒนากลยุทธ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยภายในงานจะมีการแนะนำ Nielsen Zocial Listening Insurance Report ผลงานวิจัยร่วมกันชิ้นแรกของโครงการ ที่ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงในโลกออนไลน์ในด้านประกันภัยและประกันชีวิต

Thoth_Zocial_POM
คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการบริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการบริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด เผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมตัวที่น่าจับตามองระหว่างผู้นำด้านการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลกอย่าง นีลเส็น และ โธธ โซเชียล เจ้าพ่อด้านข้อมูล โซเชียลมีเดีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จะมาสร้างข้อมูล Insight เชื่อมต่อระหว่างโลกออนไลน์ และออฟไลน์

โดยนำเสนอข้อมูลจากเสียงจริงของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางและก้าวทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

Thoth_Zocial_KRA
คุณกล้า ตั้งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท โธธ โซเชียล จำกัด

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท โธธ โซเชียล จำกัด กล่าวว่า ด้วยเป้าหมายของทั้งสององค์กร มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือ การนำศักยภาพของข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย มาขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆ จากผู้บริโภคทั่วทุกพื้นที่ ต่างจากการวิจัยตลาดแบบเดิม ซึ่ง โธธ โซเชียล มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่จะนำข้อมูลจากการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ บนโลกโซเชียล อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เว็บไซด์ หรือ บล็อกต่าง ๆ มาหาคำตอบว่าผู้บริโภคพูดอะไร ถึงใคร แบรนด์ใด ผ่านทางช่องทางใดบ้าง มารวบรวมและจัดหมวดหมู่ตามกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งฐานด้านข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวจะเป็นขุมทรัพย์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจได้ในทุกอุตสาหกรรม

ด้านคุณสมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นีลเส็นมีเป้าหมายในการส่งมอบผลการวัดและการวิเคราะห์เพื่อมอบความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้คุณภาพและครอบคลุมที่สุดให้กับธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์จะก่อให้เกิดสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้ เหมือนลูกกุญแจกับแม่กุญแจที่ต้องอยู่คู่กัน ดังนั้นด้วยความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัท จะสามารถสร้างเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพให้ธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานนี้จะมีการแนะนำผลงานวิจัย

Nielsen Zocial Listening Insurance Report

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกันชิ้นแรก ที่เกี่ยวกับการสื่อสารในโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและประกันชีวิต จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ที่ต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

THOTH_SOCIAL

โดยแนวทางการวิจัยของโครงการ: Nielsen Zocial Listening: Insurance Report มีดังนี้

 • ลักษณะและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
  • Facebook Page: 266,380 Pages
  • Twitter: 1,191,256 Accounts
  • Instagram: 351,902 Account
  • Forum: 26 sites
  • Blog: 114,654 sites
  • News: 840 sites
 • โดยมีข้อความเกิดขึ้นทั้งสิ้นกว่า 13,793 ข้อความ
 • วิธีเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือภายใต้บริษัท THOTH ZOCIAL ค้นหาทุกข้อความที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจผ่าน Keyword กว่า  364 Keywords ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม

นอกจากนี้ ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย เสริมว่ารายงานนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียและอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร (financial services) โดย 3 ประเด็นหลักที่รายงานนี้สามารถตอบโจทย์ให้ได้ ประเด็นแรกคือ ข้อมูลของ Share of Platform หรือข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีการพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจประกันในช่องทางใดมากที่สุด โดย Facebook นั้นขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งที่ 48% ซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากเฟซบุ๊ค เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมใช้งานกันมาก แต่ที่น่าสนใจคือ ทวิตเตอร์ มาเป็นอันดับที่สองที่ 27% ซึ่งคนคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก แต่ในอุตสาหกรรมของประกันภัยและประกันชีวิตแล้วช่องทางนี้มีความสำคัญพอสมควรและน่าจับตามองเลยทีเดียว

IMG_20160726_145937

ประเด็นที่สองคือข้อมูล Share of Brand บนแพลตฟอร์ม ซึ่งรายงานจะบอกว่าแบรนด์ต่างๆ ถูกพูดถึงมากน้อยแค่ไหนบนแพลตฟอร์มนั้นๆ รวมถึงแต่ละแบรนด์มี engagement มากน้อยแค่ไหน ทำให้รู้ได้ว่าตำแหน่งและจุดยืนบนโซเชียลมีเดียของเราอยู่ที่จุดไหน ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ และที่สำคัญคือสามารถรู้ว่าคู่แข่งของเราอยู่จุดไหนเช่นเดียวกัน ซึ่งการรู้เขารู้เราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณจะวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ถัดมาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่แบรนด์ต่างๆ ต้องทราบ นั่นคือข้อมูลว่าคนพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับแบรนด์เราและแบรนด์คู่แข่งในแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์ม และดูว่าสิ่งที่ผู้บริโภคแสดงออกและพูดถึงนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์บนโซเชียลมีเดียที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี้คือประเด็นหลักส่วนที่สามหรือ Share of Topics ที่รายงาน Nielsen Zocial Listening สามารถมอบให้ได้

IMG_20160726_150528

จึงเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้ถ้าใครกุมข้อมูลในมือได้มากกว่า ก็จะได้เปรียบคนอื่น ๆ เป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องและแม่นยำ รวมไปถึงการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดไปได้อีก

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก