กระทรวงศึกษาธิการเล็งแจกแท็บเล็ตนักเรียน

รมว. ศธ. เล็งแจกแท็บเล็ตนักเรียน หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2566 พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว. ศธ.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ‘เรียนดี มีความสุข’ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมรับฟังนโยบายพร้อมกันทั่วประเทศ

พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในช่วงหนึ่งของการประชุม พล.ต.อ. เพิ่มพูน ระบุว่า ตนมีนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โดยให้เด็กเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนฟรี มีงานทำ และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รวมถึงนโยบายอุปกรณ์การเรียน ‘1 นักเรียน 1 Tablet’ เนื่องจาก ปัจจุบัน ผู้มีโอกาสก็จะมีสื่อการเรียนการสอน แต่ผู้ด้อยโอกาสอาจจะไม่มี ซึ่งเรื่องนี้ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ระบุว่า เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะต้องมีการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียน ส่วนการดำเนินการนั้นจะต้องมีการศึกษาและดูงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งการจัดหาอาจพิจารณาจากการซื้อ ยืม หรือเช่า โดยมีเป้าหมายกระจายแท็บเล็ตให้ทั่วถึง

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต้องดำเนินการบนพื้นฐานว่า สื่อการเรียนการสอนต้องมีก่อน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ ทันที เมื่อมีแท็บเล็ต ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและดำเนินการ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส