นายกนั่งประธาน “คณะกรรมการ Cyber Security” เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์

เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานวันสื่อสารแห่งชาติว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

ภาครัฐบาลมีแผนจะจัดตั้งคณะกรรมการ “เนชั่นแนล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้” เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายในประเทศไทยให้ทันยุคทันสมัยกับเทคโนโลยี

การจัดตั้งครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรีจำนวน 2 คนร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ และมีหน่วยงานทั้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อจัดตั้งแล้วซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านภาคเศรษฐกิจ การลงทุนในประเทศ และเป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และลดปัญหาการขาดความน่าเชื่อถือของระบบ Cyber Security ในประเทศไทย

ทั้งนี้ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ระบุว่า ITU (สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ) ได้ประเมินผลว่าประเทศไทยมีการพัฒนาด้าน Cyber Security ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรับมือกับความเสี่งที่อาจมีขึ้นในอนาคต

รูปภาพและอ้างอิงข่าวจาก : PostToday