มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จับมือ Hyundai และบริษัทยานยนต์ชั้นนำ เปิดตัว EV Car Sharing โครงการยืมรถไฟฟ้าไปใช้ เพื่อโลกที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ ได้ส่งรับมอบรถยนต์ไฟฟ้า 4 คันแรกจาก 4 บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ (Siit, HAUP, Hundai, FOMM และ EVOLT) ได้ริเริ่มต้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้ทดสอบให้เห็นว่าสามารถใช้งานได้จริง ด้วยการทดสอบขับไป-กลับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากศูนย์ท่าพระจันทร์ไปศูนย์รังสิต

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ได้รับมอบรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 4 คัน จาก 4 บริษัทชั้นนำ ที่มีการลงนามเอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง MOU โดยการรับมอบครั้งนี้ได้มีการเชิญสื่อมวลชนร่วม Test Drive โดยเดินทางด้วยรถไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ไปยังศูนย์รังสิต ระยะทางกว่า 47 กิโลเมตร

เป้าหมายของ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นั้นคือการทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาสู่การเป็น Thammasat Smart City เข้าไปอีกขั้นด้วยการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนเริ่มนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือรถ EV (Electric Vehicle) มาใช้งาน ที่สามารถเช่าระยะสั้น ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Haup และสถานีชาร์จไฟฟ้าจากทาง EVOLT เพื่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าช่วยลดมลพิษ

เบื้องต้นนั้น ในช่วง 1 เดือนแรกรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 4 คันจะให้คณาจารย์ นักศึกษากลุ่มได้ทดลองใช้ในการเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ และหลังจากนั้นพอครบ 3 เดือน ก็จะมีการประเมินเพื่อจะเปิดให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเช่ารถไฟฟ้า เพื่อคำนวณราคาเช่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะรวบรวมข้อมูลการขับขี่ สภาพจราจร คุณภาพการใช้บริการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ประเมินผลและทำวิจัยเพื่อให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส