ไทยจับมือ NASA มอบทุนสำรวจอวกาศปี 3 พร้อมดึง BNK48 ร่วมเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ Gistda นำการศึกษา STEM – SPACE ไทยสู่ระดับโลก จับมือกับศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ (US Space and Rocket Center- USSRC) และศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA Visitor Center) เปิดตัวกิจกรรมและทุนการ ศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) พร้อมดึง 4 ศิลปิน BNK48 สายวิทย์ (น้ำหนึ่ง, เฌอปราง, น้ำใส และมายยู) ร่วมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา STEM – SPACE และร่วมเดินทางไปกับนักเรียนทุนเพื่อศึกษา วิชาสำรวจอวกาศเบื้องต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ ศูนย์ข้อมูล NASA ที่รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา 

ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)

ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ มหาชน) หรือ Gistda ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ได้กล่าวว่า “อวกาศมีความสำคัญ ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นการดูพยากรณ์อากาศ การใช้ GPS เพื่อเดินทางไปประชุมและท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศ และ การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติของบริษัทเอกชน เช่น Virgin Galactic, SpaceX และ Blue Origin”

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บมจ. อสมท จำกัด (มหาชน)

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยได้ค้นพบความสามารถของตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิทยาศาตร์และ นักประดิษฐ์คิดค้นในอนาคต ซึ่ง อสมท ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 3 แสนบาท

นายกฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ

กฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ กล่าวภายในงานเสวนาว่า ผู้สมัครชิงทุนจะต้องเข้าร่วมทำแบบทดสอบ Space Camp Aptitude Test (SCAT) ซึ่งมีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง เพื่อเฟ้นหาผู้ผ่านเข้ารอบ 21 คน ที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ใน STEM Camp ที่จะทำให้เด็กไทยได้พัฒนา ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะใน ศตวรรษที่ 21 หลังจากนั้นจะคัดเลือกด้วยวิธีการแบบเดียวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เพื่อคัดเลือกน้อง ๆ 4 คนสุดท้ายที่จะได้เดินทางไปเข้าร่วมอบรม U.S. Space-Training Education Programs ที่ US Space & Rocket Center และ NASA Visitor Center ณ เมือง ฮันต์สวิลล์ มลรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งเยาวชนทั้ง 4 คน จะได้ร่วมเดินทางไปกับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย และยังเสริมถึงที่มาของโครงการฯ ว่า “นักเรียนและผู้ปกครองไทยสนใจการศึกษาด้าน STEM-SPACE เป็นจำนวนมากจากตอนที่เรานำนิทรรศการอวกาศนาซามาจัดที่ไทยเมื่อปี 2558 เป็นเวลา 60 วัน มียอดผู้เข้าชมมากกว่า 250,000 คน จากความ สำเร็จดังกล่าวทำให้มีการจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยขึ้นมาในปีต่อมาและมีนักเรียนจากทั่วประเทศมาสมัครแข่งขันปีละกว่า 1,000 คน ซึ่งหลักสูตรที่ไปเรียนนี้จะมีชื่อว่า การสำรวจอวกาศเบื้องต้น”

นายณัฐพล บวรวัฒนะ ผู้จัดการ BNK48 (จ๊อบซัง) และ BNK48 ทั้ง 4 คน บนเวทีเสวนา

นายณัฐพล บวรวัฒนะ ผู้จัดการ BNK48 (จ๊อบซัง) กล่าวถึงเหตุผลในการนำ BNK48 มาร่วมโครงการในครั้งนี้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย และมองว่าทาง BNK48 ในฐานะที่เป็นแบบอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ ผู้มีความฝัน

ชล วจนานนท์ บรรณาธิการบริหาร #beartai, นาวิน งามภูพันธ์ ตัวแทนศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 และติณหพัชร์ ปฏิมาวิรุจ

น้องนิว-นาวิน งามภูพันธ์ ตัวแทนศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย รุ่นที่ 1 และน้องมอส-ติณหพัชร์ ปฏิมาวิรุจ 2 เด็กไทยเคยไปสัมผัสประสบการณ์จริงที่สหรัฐฯ มาร่วมเล่าประสบการณ์จริงในเรื่องของการใช้ความสามารถด้าน STEM ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และจะต้องร่วมปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เช่น การขับยานอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ การซ่อมแซมระบบวิศวกรรมของสถานีอวกาศนานาชาติ การวางดาวเทียมเข้าวงโคจร การทำงานในสภาวะไร้น้ำหนักร่วมกับทีมงาน การควบคุมภารกิจอวกาศของศูนย์อวกาศภาคพื้นดิน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องใช้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจเทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การคำนวณ การทำงานเป็นทีม และ ความสามารถในการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน

นอกจากนั้น ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ยังมี นายสุธี อัสววิมล ผู้ร่วมก่อตั้ง บ. On Demand จำกัด และ ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาร่วมขึ้นเวทีเสวนาบนเวทีในครั้งนี้อีกด้วย

นายสุธี อัสววิมล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ออนดีมานด์ กล่าวว่า “แรงบันดาลใจ และความฝันที่มีในตัวเด็ก ๆ เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ใหญ่ต้องให้การสนับสนุน และที่สำคัญ ประเทศไทยเรานั้น ยังมีช่องว่างในการ นำความคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดผลจริงอยู่น้อยมาก การปลูกฝัง และผลักดันให้เกิด กระบวนการ STEM อย่างแท้จริงร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA จึงเป็นโอกาสที่ดีของเด็ก ๆ ในประเทศของเรา”

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ และ นายสุธี อัสววิมล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ออนดีมานด์ (ลำดับที่สองจากขวามือ)

ขณะที่นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “FPT เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว”

ความพิเศษของโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 ในครั้งนี้ที่แตกต่างจากปีก่อน คือ น้อง ๆ ทั้ง 4 คน พร้อมด้วย BNK48 ทั้ง 4 คน (เฌอปราง น้ำหนึ่ง น้ำใส มายยู) และสื่อมวลชนไทย จะได้ไปเปิดบ้านนาซ่า หรือ NASA Open House เพื่อศึกษาเทคโนโลยีนาซาที่ใช้สังเกตการณ์ลุ่มน้ำโขง และที่พิเศษไปกว่านั้นในปีนี้จะมีการมอบรางวัลพิเศษเป็นหินจากดาวอังคาร

การแข่งขันชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยผู้สมัครจะต้องมี สัญชาติไทย และ อายุระหว่าง 13 – 19 ปี

ในปีนี้มอบทุนการศึกษาสำรวจอวกาศเบื้องต้นจำนวน 4 ทุนการศึกษาแบบไม่ผูกมัดใด ๆ มอบให้โดย Gistda, อสมท, Frasers Property Thailand (FPT) และ OnDemand Education โดยที่ผู้ชนะทุนการศึกษา 2 ลำดับแรกจะได้รับ ทุนการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจนจบปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ ทุกโรงเรียนในไทยสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2 คน 

ทั้งนี้การสอบ Space Camp Aptitude Test (SCAT) ทั่วประเทศจะมีขึ้นในวันที่ 3พฤศจิกายน 2562เวลา 9:00-12:00น. ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สามารถสอบได้ที่สาขา OnDemandที่ระบุไว้ทั่วประเทศ สำหรับการเดินทางไปเรียนและทัศนศึกษาที่ NASA จะมีขึ้นระหว่าง 27มีนาคม 2563ถึง 5เมษายน 2563 สำหรับใครที่ผู้สนใจก็สามารถสมัครสอบและดาวน์โหลดข้อสอบเก่าได้ที่ spacecampthailand.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมFacebook : Spacecamp Thailand หรือ LINE @spacecampthailand

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส