ราชบัณฑิตฯ ปล่อยศัพท์บัญญัติเซ็ตใหม่

ราชบัณฑิตฯ ปล่อยเซ็ตศัพท์บัญญัติใหม่ การพูดแบบเท็ด (TED Talk) ดัชนีถ้อยคำ (#) และอื่น ๆ อีกหลายคำ

วันนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ปล่อยคำศัพท์บัญญัติใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนิเทศศาสตร์ มาดูกันดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้าง จะคุ้น หรือจะแปลกตาขนาดไหน

TED Talk : การพูดแบบเท็ด

วิธีการพูดที่เต็มไปด้วยพลังโดยนักพูดผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่สังคมสนใจ สามารถตรึงความสนใจของผู้ฟังได้ ความยาวไม่ควรเกินกว่า ๑๘ นาที

TED ย่อมาจากคำว่า Technology, Entertainment, Design ซึ่งเป็นประเด็นในการพูดในระยะแรก ก่อกำเนิดมาจากการประชุมเท็ด (TED Conference) ที่สหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. ๑๙๘๔ มีคำขวัญว่า ความคิดดี ๆ มีค่าคู่ควรในการเผยแพร่ (Ideas worth spreading)

Hashtag : ดัชนีถ้อยคำ, แฮชแท็ก

กลุ่มคำที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า เป็นรูปแบบหนึ่งของสัญลักษณ์ที่ผู้ใช้สื่อสังคมสร้างและนำเข้าสู่ระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดกลุ่มข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่เหล่านั้น โดยจำแนกตามหัวข้อ ทำให้ผู้ใช้ทราบว่ามีคนสนใจหรือพูดถึงเรื่องราวอะไรบ้างในหัวข้อนั้น ๆ และค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

Echo Chamber : ห้องเสียงสะท้อน

พื้นที่การสื่อสารที่ความคิดเห็น ความเชื่อ หรือข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ ถูกแพร่กระจายและตอกย้ำผ่านการสื่อสารซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนที่มักแบ่งปันความคิดในลักษณะเดียวกันในระบบปิดที่ไม่ปล่อยให้มีการไหลเวียนของความคิดทางเลือกอื่นหรือแนวคิดที่ขัดแย้งกัน ส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่นี้ได้ยินและรับรู้เฉพาะข้อมูลในรูปแบบเดียวหรือความคิดเห็น ความเชื่อที่ตรงกับของตน

Cyberculture : วัฒนธรรมไซเบอร์

วิถีการใช้ชีวิตของกลุ่มคน สื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ห้องสนทนาออนไลน์ เว็บไซต์ (website) เกิดขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตที่มีเทคโนโลยีเป็นกลไกในการติดต่อสื่อสาร ทำให้เกิดพื้นที่ทางสังคมที่เรียกว่า โลกไซเบอร์ เป็นพื้นที่ปะทะทางวัฒนธรรมของปัจเจกทั่วโลกเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกัน โลกไร้พรมแดนทางสังคมและชาติพันธุ์ แบ่งแยกด้วยความสนใจที่ตรงกันโดยไม่ได้มีอาณาเขตทางกายภาพ นอกจากนั้น วัฒนธรรมไซเบอร์ยังหมายถึง วัฒนธรรมที่พัฒนามาจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัย

Content Seeding : การหว่านเพาะเนื้อหา

กลวิธีการบ่มเพาะและเผยแพร่ข่าวสารในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยส่งเนื้อหาข่าวสารกระจายผ่านช่องทางสื่อหลากหลายที่เจาะเข้าถึงผู้คนเฉพาะกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลองใช้สินค้าหรือบริการ หรือสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างรวดเร็ว

Meme : มีม

ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา และวรรคทองต่าง ๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนำมาเลียนแบบ ดัดแปลง สร้างเสริม และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อาจเป็นแนวตลกในลักษณะของข้อความ การ์ตูน สัญลักษณ์ คลิปวีดิทัศน์ แอนิเมชัน (animation) ฯลฯ

Crisis Communication : การสื่อสารภาวะวิกฤติ

การสื่อสารเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงขององค์กร บุคคล อย่างรุนแรง โดยมีแผนกลยุทธ์ เพื่อดำเนินการสื่อสารแก้ปัญหากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามบริบท

Podcasting : พ็อดคาสติง

การจัดเตรียมข้อมูลภาพและเสียง เพื่ออัปโหลด (upload) บนอินเทอร์เน็ต สำหรับบริการแก่สมาชิกผ่านอุปกรณ์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความต้องการส่วนบุคคล

Film Festival : เทศกาลภาพยนตร์

เทศกาลที่มีการฉายภาพยนตร์หลายเรื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันในสถานที่เดียวกัน เพื่อมอบรางวัลสาขาต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ ๆ และอาจนำภาพยนตร์ทั้งเก่าและใหม่มาฉายเพื่อเน้นย้ำความสำเร็จด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์เหล่านั้น เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

Video Assistant Referee (VAR) : ผู้ช่วยผู้ตัดสินใช้วีดิทัศน์ (วีเออาร์)

ผู้ช่วยผู้ตัดสินในกีฬาฟุตบอลที่ช่วยออกความคิดเห็นให้แก่ผู้ตัดสินในสนาม โดยใช้ภาพวีดิทัศน์ที่ถ่ายไว้ตลอดเวลา และใช้ชุดรับ-ส่งวิทยุแบบเสียบหูเพื่อติดต่อกับผู้ตัดสินในสนาม

Fluorography : การถ่ายภาพจอวาวแสง

  • การถ่ายภาพวัตถุที่มองเห็นได้บนจอวาวแสง เมื่อฉายด้วยรังสีเอกซ์ หรือรังสีคลื่นสั้นอื่น ๆ
  • วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพบนจอวาวแสง

Fluoroscopy : ฟลูออโรสโกปี

กระบวนการแปลงภาพรังสีเอกซ์ที่ตามองไม่เห็นไปเป็นภาพที่ตามองเห็นได้บนจอวาวแสง เพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรค

Game Engine : เกมเอนจิน

คลังซอฟต์แวร์ที่จำเป็นแก่การพัฒนาเกมวีดิทัศน์ ที่อาจใช้ร่วมกับคอนโซล อุปกรณ์พกพา คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

Goovie : เกมภาพยนตร์เชิงโต้ตอบ

เกมเอนจินที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ ๑๙๙๐ สำหรับเกมที่ใช้ภาพยนตร์ในรูปแบบของวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ เมื่อซีดีรอมเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จัก

Grabber : อุปกรณ์ดึงภาพ/เสียงมาใช้

อุปกรณ์ที่ใช้ดึงคลิปภาพหรือคลิปเสียงจากภาพนิ่ง ภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ที่มีอยู่ก่อนแล้วมาใช้

Online Photography : การถ่ายภาพออนไลน์

  • การถ่ายภาพผ่านเครือข่ายสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต
  • การถ่ายภาพโดยใช้กล้องดิจิทัล และนำขึ้นสู่เครือข่ายสื่อสารเพื่อความรวดเร็วฉับไว

Grading : การปรับระดับแสงสี

กระบวนการปรับแก้ค่าความดำและค่าสีของภาพยนตร์ จากช็อตหนึ่งไปยังอีก ช็อตหนึ่ง หรือจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งระหว่างการพิมพ์ฟิล์ม เพื่อให้สีสม่ำเสมอและได้ดุล หรือได้ผลพิเศษอย่างอื่น

Guillotine Shutter : ชัตเตอร์กิโยตีน

ชัตเตอร์อย่างง่ายที่ทำงานคล้ายกิโยตีนโดยใช้บานเลื่อนที่มีช่องเปิดรับแสงในตัว และปิดเปิดประตูรับแสงโดยการเคลื่อนบานเลื่อนผ่านช่องรับแสงในทิศทางเดียว ถ้าช่องเปิดของบานเลื่อนตรงกับประตูก็จะมีแสงผ่านได้ แต่ถ้าช่องเปิดของบานเลื่อนไม่ตรงกับประตูก็จะไม่มีแสงผ่าน

อ้างอิง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส