บริษัทไทยตามหา IT Support ขั้นเทพ ใครทำได้ตามนี้ลองสมัครดู

นานๆ เว็บแบไต๋จะมีลงประกาศสมัครงานนะครับ แต่ประกาศฉบับนี้น่าสนใจมาก ลองอ่านหน้าที่กันดู

2015-06-08_110824

IT Support ด่วน!

หน้าที่สำหรับ IT Support

 • แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
 • ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิต และ Internet ได้
 • สามารถซ่อม โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มอนิเตอร์ได้
 • ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS
 • มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network
 • ดูระบบ Network
 • ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
 • ดูแลแก้ไขปัญหา Hardware และ Software ซ่อมแชม
 • ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 • ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร
 • วางระบบ ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT
 • ติดตั้ง ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ Server Windows, Linux, SQL, MySQL, VMware
 • ปรับปรุงการดำเนินงาน และประสานงานร่วมกับส่วนพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์
 • ดูแลระบบ Network, Server (Window 2003, Linux) Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
 • Support User ทั้ง Hardware และ Software
 • ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook),ระบบ (Networking),อินเตอร์เน็ต (Internet),ไวร์เลส (Wirless) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT
 • ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับ Application ของบริษัท
 • จดจำทั้งข้อมูลต่างๆในการทำงาน อาการเสีย ขั้นตอนการปฎิบัติงานของแต่ละบริษัท
 • เรียนรู้หมั่นหาความรู้ใหม่ๆเพิ่ม
 • กระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้งานต่างๆ
 • สามารถทำให้คอมพิวเตอร์หายเสียได้แค่มองมัน
 • คอยตอบคำถามให้ได้ทุกอย่าง (ทำไมคอมพี่ช้าจังเลยน้อง)
 • ต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ
 • สำคัญต้องไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้
 • ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในการซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์
 • ใหับริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • อธิบายรายละเอียดปัญหาให้ลูกค้ารับทราบ
 • ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบ Network
 • สามารถเขียน software เพื่อการบันทึกข้อมูล TPS.
 • ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิค
 • ช่วยสนับสนุนการขาย และให้คำปรึกษากับพนักงานในองค์กร และลูกค้าในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา และเรียนรู้การทำงานของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะช่วยในการนำเสนอ และส่งเสริมการขายให้กับพนักงานในองค์กร
 • สนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคให้กับฝ่ายช่าง และฝ่ายธุรการ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษา ตอบคำถามกับพนักงานในองค์กร และลูกค้า เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทั้งภายในองค์กร หรือผ่านทางโทรศัพท์
 • ทำคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้กับพนักงานในองค์กร และลูกค้า สินค้า
 • ประกอบคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค และระบบกล้องวงจรปิด
 • รับออกแบบ-จัดทำเว็บไซต์
 • จัดทำ Server
 • แก้ปัญหา Network สำหรับองค์กร
 • รับให้คำปรึกษาทางด้าน Network
 • ติดตั้งระบบ Network Lan, Wan, ADSL
 • จัดทำระบบ Data Backup ระดับองค์กร
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ คอมพิวเตอร์ และไวรัส
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมตามการร้องขอ
 • ตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และดูแลระบบ Network ระบบโทรศัพท์
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ต้องจัดส่งให้กับคู่ค้าประจำวัน
 • ให้คำแนะนำการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์แก่ผู้ใช้งานแผนกต่างๆ
 • จัดทำข้อมูลและรายงาน
 • ดูแลและซ่อมระบบ IT เบื้องต้น
 • ลงโปรแกรมพร้อมใช้ ให้กันพนักงาน
 • ให้คำปรึกษาอาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • สำรองข้อมูล กู้ข้อมูล กำจัดไวรัส
 • ตั้งค่าระบบเครือข่าย อินเตอร์เนต
 • ติดตั้งเดินสายระบบ LAN ไฟฟ้า เสียง คอมพิวเตอร์ network router Switch L3 CCTV ระบบ access control Proximity Finger Scan ระบบภาพ projector จอภาพ ระบบ digitalsignage ระบบ IP Camera ระบบห้องประชุม ประชุมทางไกล fiberoptic PA ฯลฯ
 • รับบผิดชอบดูแลทางด้านโปรแกรมระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ศึกษาทความเข้าใจ
 • และให้คำปรึกษาไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere ในการตัดต่อวีดีโอได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect ในการทำ Motion Graphic
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง เช่น Sony Sound Forge, Adobe Audition หรือโปรแกรมตัดต่อเสียงอื่นๆได้
 • มีความรู้พื้นฐานในการถ่ายวีดีโอ
 • สามารถ ดูแล และรักษาระบบภายในบริษัท
 • ช่างซ่อมบำรุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
 • ซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink jet คอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่อง
 • ดูแลควบคุมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ช่วยดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ และสามารถออกไปติดตั้งงานพิมพ์นอกสถานที่
 • ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software ดูแล WebSite และทำการ Update ข้อมูล
 • ดูแลระบบ CCTV Online ดูแลและติดตั้งระบบสายLanและสายโทรศัพท์ ดูแลระบบบริการ Internet
 • ซ่อม computer, server, printer ติดตั้ง network cabling setup config management อุปกรณ์ IT ทั้งในและนอกสถานที่
 • ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งระบบ Network, Email, Internet ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน – ดูแลระบบ Server และฐานข้อมูลขององค์กร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ดูแลระบบ Security ขององค์กร
 • อบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลากรในองค์กร
 • จัดทำรายงานและทะเบียนทรัทย์สิน IT
 • ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาต่างให้กับลูกค้าตามที่หัวหน้ามอบหมายงานให้
 • ปฏิบัติงานติดตั้ง หรือแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เซอร์วิสงานทางด้าน Software,OS,Network ภายในหน่วยงาน
 • ดูแลตรวจเช็คและบำรุงรักษา ดูแลระบบ Network , Computer Server Database, Application Service และด้าน Technical Support
 • ให้ความรู้ด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ กับลูกค้าของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย ดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ พัฒนาตัวเองเพื่อทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ลงโปรแกรม,ตรวจเช็ค,ซ่อม,แก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เบื้องต้นได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้เรื่อง database sql พัฒนาระบบงานบริษัทได้ จัดทำเว็บไชต์ได้
 • เดินสาย Drop Wire /สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์
 • ช่วยงานด้านการประสานงาน งานเอกสาร และงานอื่นๆของฝ่าย IT
 • สามารถใช้งาน Program flash และ dreamwaver ได้
 • ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
 • จัดเก็บผลการทดสอบบริการและข้อมูลวงจร WiFi ลงระบบ
 • สำรวจและควบคุมงานสร้าง Site Preparation TOT 3 G Project
 • รับแจ้งการใช้งานในระบบ พร้อมเปิดใช้งานระบบ
 • เรียนรู้ระบบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการ
 • ส่งต่องานให้ส่วน Support ได้อย่างถูกต้องพร้อมให้ ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
 • จัดทำโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
 • ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และโซลูชั่นต่างๆ
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้

รับ 1 ตำแหน่งนะครับ เงินเดือนต่อรองได้ (คิดว่าเท่าไหร่ดี) ใครสนใจก็ลองติดต่อได้จากหน้าเว็บครับ

แสดงความคิดเห็น