รองนายกฯ คิวบาเยือนจีนมุ่งกระชับสัมพันธ์เพื่อพัฒนาโทรคมนาคมในประเทศ

จอร์เก ลุยส์ เปร์โดโม (Jorge Luis Perdomo) รองนายกรัฐมนตรีคิวบาให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นระหว่างการเดินทางเยือนจีนว่า ทั้ง 2 ประเทศพร้อมกระชับความร่วมมือในด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีชีวภาพ และด้านสุขภาพ

การเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาระบบโทรคมนาคมในคิวบาให้ทันสมัยมากขึ้น

“เราตั้งเป้าจะขยายเครือขาย 4G และบรอดแบนด์ ในจุดนี้แหละที่จีนเข้ามามีความสำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หลักของประเทศ” เปร์โดโดมระบุ

อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาต้องชะลอตัวลงเพราะปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ และการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

เปร์โดโมชี้ว่าทั้งจีนและคิวบาพร้อมดำเนินโครงการที่สร้างผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยมีตัวอย่างความสำเร็จของความริเริ่มที่ได้เคยมีมาแล้ว

ความร่วมมือข้างต้นเป็นสิ่งที่ได้เคยมีการหารือกันไว้เมื่อครั้งที่ มิเกล ดิแอซ-กาเนล (Migeul Diaz-Canel) ประธานาธิบดีคิวบาเดินทางเยือนจีนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ที่มา Prensa Latina

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส