ASML อาจกีดกันคนบางสัญชาติเข้าทำงาน ตามมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯ

สถาบันสิทธิมนุษยชนเนเธอร์แลนด์พบว่า ASML ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชิปด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตในประเทศอาจปฏิเสธผู้สมัครงานที่ถือบางสัญชาติ ตามที่มาตรการคว่ำบาตรการส่งออกของสหรัฐอเมริกากำหนด

สัญชาติที่เข้าข่ายจะถูกปฏิเสธ เช่น อิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ รัสเซีย จีน และประเทศอื่น ๆ รวม 20 ประเทศที่ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงของสหรัฐฯ

แต่มาตรการนี้จะมีผลเฉพาะในตำแหน่งงานที่มีสิทธิเข้าถึงเทคโนโลยีที่ความละเอียดอ่อนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

สถาบันฯ ชี้ว่ามาตรการที่สหรัฐฯ กำหนดนั้นส่งผลไปนอกประเทศด้วย โดยเฉพาะต่อกฎหมายและมาตรการของต่างประเทศ ในกรณีนี้ยอมรับว่ามาตรการควบคุมส่งออกของสหรัฐฯ (EAR) มีผลผูกพันกับ ASML อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ก่อนหน้านี้สถาบันฯ ได้ยื่นคำร้องค้านมาตรฐานการจ้างงานของ ASML โดยระบุว่ากฎหมายเนเธอร์แลนด์ห้ามการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสัญชาติ ซึ่งทาง ASML ชี้แจงว่าการละเมิดมาตรการของสหรัฐฯ อาจเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตร ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

ในหลักฐานที่ ASML ส่งให้มีแผนผังแนวทางการตรวจสอบว่างานที่แต่ละตำแหน่งทำนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ EAR กำหนดหรือไม่ หากมีความเกี่ยวข้อง พนักงานรายนั้นจะต้องมีสัญชาติหรือประเทศที่อยู่ถาวรที่ไม่ละเมิด EAR

ด้าน ASML แถลงว่ารู้สึกยินดีกับผลการพิจารณาของสถาบันฯ ที่เป็นไปในเชิงบวก

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส