อาจารย์กลับไปสอบด้วยการเขียนลงกระดาษหรือสอบปากเปล่า เพื่อสู้การใช้ ChatGPT ของนักศึกษา

การมาของ ChatGPT หรือ Generative AI ได้สร้างความปวดหัวกับภาคการศึกษาเป็นอย่างมากที่นักศึกษาหาคำตอบในข้อสอบจาก ChatGPT แล้วส่งให้อาจารย์ทันที การแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ หันไปสอบโดยใช้กระดาษ และเขียนคำตอบด้วยลายมือ

แม้ว่าประโยชน์ของ ChatGPT จะนำไปใช้กับงานหลากหลายประเภททั้ง การหาความรู้ ช่วยสรุปเนื้อหา ช่วยเขียนโค้ด ตรวจทานโค้ดที่ถูกต้อง และอื่น ๆ แต่การนำ ChatGPT ไปใช้งานแบบไม่ถูกต้องอย่างการถามหาคำตอบในข้อสอบ และช่วยเขียนเรียงความก็ทำให้คุณครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ถูกใจกับสิ่งนี้

นับตั้งแต่การเปิดตัวของ ChatGPT เมื่อปลายปี 2022 จนถึงปัจจุบัน AI ตัวนี้ก็มีความเก่งกาจมากขึ้นเรื่อย ๆ จากผลทดสอบวิชา AP Biology และผ่านการเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัย Harvard ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.34

สำหรับวิธีการแก้เกมนักศึกษามหาวิทยาลัยใช้ ChatGPT มาโกงข้อสอบคือ อาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลับไปใช้วิธีการสอบแบบใช้กระดาษ ให้นักศึกษาเขียนคำตอบด้วยลายมือของตัวเอง และสอบในชั้นเรียน รวมถึงการสอบแบบพูดตอบปากเปล่า เพื่อจะได้เห็นคำตอบที่ได้ความคิด และการทบทวนเนื้อหาของนักศึกษา

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย และอาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ ChatGPT ในทางที่ถูก และมีความคิดสร้างสรรค์เช่น ขอแนวคิดของโปรเจกต์ หรือช่วยตรวจโค้ดว่าถูกต้องหรือมีผิดพลาดตรงไหน

ที่มา : BusinessInsider

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส