Facebook, Instagram จะนำข้อมูลการใช้งานของเราจากแหล่งต่าง ๆ ไปฝึก AI ถ้าไม่ให้ทำต้องกรอกฟอร์ม

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta เช่น Facebook, Instagram และ Threads คือบริษัทหลักจะนำข้อมูลการใช้งานของเราไปเทรน AI โดย Meta จะนำข้อมูลการใช้งานของเราจากแหล่งต่าง ๆ ไปฝึก AI ด้วย

โดยปกติ การใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta อย่าง Facebook หรือ Instagram นั้น ข้อมูลการใช้งานของเราก็ตกเป็นของ Meta อยู่แล้ว ซึ่ง Meta สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปฝึก AI ของตัวเองได้ แต่สำหรับเคสนี้ไม่ได้อยู่แค่ใน Meta เท่านั้น

ปัจจุบัน Meta มีการใช้ข้อมูลของเราจาก Third Party หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วโลก และนำข้อมูลเหล่านั้นมาสอน Generative AI โดยไม่แจ้งเราก่อน ซึ่งการใช้ข้อมูลในลักษณะนี้เรียกว่า opt-in by default คือถ้าไม่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มไม่ยินยอมจะถือว่าเป็นการอนุญาตให้พี่มาร์กนำข้อมูลจากแหล่งอื่นเพื่อไปใช้เทรน AI ได้นั่นเอง

กรณีที่เราต้องการปฏิเสธการนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ต่อ จะต้องกรอกแบบฟอร์มของ Meta เท่านั้น ไม่มีป๊อปอัปเด้งเตือนว่าจะขอใช้งานนะ ให้หรือเปล่า ไม่มีแบบนั้นครับ ต้องเลือกปฏิเสธด้วยตัวเองเท่านั้นครับ (คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์ม)

ตัวเลือกในแบบฟอร์ม

  1. ต้องการเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวจาก third party ที่นำไปสอน AI
  2. ต้องการลบข้อมูลส่วนตัวจาก third party ที่นำไปสอน AI
  3. ต้องการจำกัดหรือไม่ให้นำข้อมูลจาก third party ไปใช้สอน AI
  4. อื่น ๆ

ที่มา Noppon Non Varapaiboon

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส