Threads ปิดผลการค้นหาคำเกี่ยวที่เกี่ยวกับโควิด – 19

เทย์เลอร์ ลอเรนซ์ (Taylor Lorenz) แห่งสำนักข่าว The Washington Post พบว่าตัวค้นหาของ Threads ไม่ขึ้นผลการค้นหาหากป้อนคำที่เกี่ยวกับโควิดหรือวัคซีน รวมถึงคำอย่าง ‘sex’ ‘nude’ และ ‘gore’

Threads ชี้ว่าแพลตฟอร์มจะไม่แสดงผลการค้นหาที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อน นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มฟังก์ชันในระบบการค้นหาสำหรับคำต้องห้ามเหล่านี้โดยเฉพาะ แต่ต้องลองทดสอบคุณภาพก่อน

เวส เดวิส (Wes Davis) แห่งเว็บไซต์ The Verge ชี้ว่าหากลองพิมพ์ค้นหาด้วยคำอย่าง ‘covid’ หรือ ‘covid 19’ แพลตฟอร์มอาจนำผู้ใชไปสู่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา (CDC)

แต่หากกด Enter เพื่อค้นหาต่อแล้ว ผลการค้นหาจะปรากฎเป็นหน้าเปล่า ๆ

ที่มา The Verge

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส