i.Con : “ถุงยางอัจฉริยะ” ที่จะตรวจทุกสัมผัสรักของผู้ใช้

เว็บไซต์ British Condoms ให้เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้อ i-Con “ถุงยางอัจฉริยะรุ่นแรกของโลก” ในราคา 74 เหรียญ (ประมาณ 2,600 บาท) ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงปลายปี 2017 นี้

จริงๆแล้ว i.Con ก็ไม่เชิงเป็นถุงยางเสียทีเดียว เนื่องมันสามารถตรวจวัดคุณภาพด้านเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางเมทริกซ์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าความเร็ว แคลอรี่ที่เผาผลาญ หรือระยะเวลาที่ใช้ เป็นต้น

ภายในถุงยางนี้มีชิปนาโนและเซ็นเซอร์จำนวนมากสำหรับตรวจวัดและบันทึกระดับของการร่วมเพศ โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปยังแอป i.Con ผ่าน Bluetooth และแชร์ค่าดังกล่าวได้

ทางผู้ผลิต i.Con ได้กล่าวว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถตรวจจับโรคที่ติดทางเพศสัมพันธ์อย่างหนองในหรือซิฟิลิสได้อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : businessinsider