Connect with us

ข่าววงการไอที

WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถกำหนดคนที่จะลากเราเข้ากลุ่มได้แล้ว

วันนี้ WhatsApp ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ให้เราสามารถกำหนดคนที่เราจะลากเราเข้ากลุ่มได้โดยไม่ต้องยืนยันอะไรทั้งสิ้น ซึ่งจะช่วยเราป้องกันคนที่ไม่หวังดีลากเราเข้ากลุ่มที่เราไม่ได้อยากเข้าได้

วันนี้ WhatsApp ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ให้เราสามารถกำหนดคนที่เราจะลากเราเข้ากลุ่มได้โดยไม่ต้องยืนยันอะไรทั้งสิ้น ซึ่งจะช่วยเราป้องกันคนที่ไม่หวังดีลากเราเข้ากลุ่มที่เราไม่ได้อยากเข้าได้

ในการตั้งค่าให้ไปที่ Settings > Account > Privacy > Group โดยจะมีให้เลือกอยู่ 3 อย่าง คือ ทุกคน(Everyone), เฉพาะรายชื่อติดต่อ(My Contacts) หรือ ไม่อนุญาตใครเลย(Nobody)

แต่แม้ว่าจะลากเข้ากลุ่มโดยตรงไม่ได้นั้น ยังสามารถส่งคำเชิญได้ และต้องตอบรับภายในระยะเวลา 3 วัน ก่อนที่คำเชิญหมดอายุ

ที่มา : WhatsApp

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น