Japan Display จะผลิตจอ OLED สำหรับ Apple Watch รุ่นต่อไป

Reauters รายงานว่า Japan Display (JDI) จะเป็นผู้ผลิตจอ OLED สำหรับ Apple Watch รุ่นใหม่ถัดไป ซึ่งจะทำให้สายการผลิตมีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจาก LG ที่เป็นผู้ผลิตจอ OLED หลักสำหรับ Apple Watch

ในขณะเดียวกัน Samsung ก็เป็นผู้ผลิตจอ OLED หลักสำหรับ iPhone ด้วยเทคโนโลยีและกำลังการผลิตที่สูงมาก

เดิมที Japan Display (JDI) มีสายการผลิตเฉพาะจอ LCD เท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถแข่งกับคู่แข่งในตลาด และประสบปัญหาชัดเจนเมื่อ Apple ได้เปลี่ยนมาใช้จอ OLED แทน ซึ่งทางนักลงทุนจากประเทศจีนและรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้เข้าช่วย Japan Display ด้วยการลงทุนเกือบ 1 พันล้านเหรียญ เพื่อให้รองรับสายการผลิตจอ OLED ได้

JDI ได้แสดงความมั่นใจว่า การเข้าสู่สายการผลิตจอ OLED จะรับความเชื่อถือและร่วมงานกับ Apple ไปอีกหลายปี

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena

แสดงความคิดเห็น