Huawei ค้านการแบนของสหรัฐฯ ว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อใคร กระทบห่วงโซ่อุปทานโลก แถมคนอเมริกันเสี่ยงตกงานเป็นหมื่นคน!

?ประเด็นไฮไลท์

  • Huawei ออกแถลงการณ์คัดค้านการกระทำของสหรัฐฯ หลังผู้นำสหรัฐประกาศคำสั่งฉุกเฉินได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้น
  • Huawei บอกว่า การตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้ ไม่เป็นประโยชน์แก่ใคร และ กระทบห่วงโซ่อุปทานโลก

หลังจากที่ทรัมป์ Trumps ลงนามแบน Huawei ไม่ให้เข้ามาค้าขายในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ล่าสุด Huawei ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการกระทำของรัฐบาลสหรัฐฯ ครั้งนี้

Huawei บอกว่า “การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลย!” และ Huawei ยังบอกอีกด้วยว่า “การตัดสินใจดังกล่าวจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อเศรษฐกิจและต่อบริษัทอเมริกันต่างๆ ที่ Huawei ทำธุรกิจอยู่ด้วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานในอเมริกาเป็นหมื่นๆ งาน และถือเป็นการขัดขวางการทำงานร่วมกันในปัจจุบัน ขัดขวางความไว้วางใจในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก” Huawei ยังอ้างด้วยว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะหาวิธีในการแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันและต้องการที่จะ “บรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์นี้” เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ให้มันเกินเลยไปมากกว่านี้

โดยแถลงการณ์จาก Huawei ในครั้งนี้ถือว่าออกมาเร็วมาก เพราะถูกประกาศออกมาหลังการลงนามของทรัมป์เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้น

การเคลื่อนไหวของอเมริกาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่า Huawei อาจบ่อนทำลายผลประโยชน์ของชาวอเมริกัน

อ้างอิง