CEO ของ LinkedIn กล่าว “ทักษะ Coding ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการหางาน”

เราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและดูเหมือนว่าการ Coding จะเป็นทักษะที่มาแรงมากในขณะนี้ รอบๆ ตัวเราจะมีหลายๆ อย่างที่เกี่ยวกับการ Coding ไปหมด ไม่ว่าจะเป็นแคมป์ เวิร์คช็อป หรือแม้แต่ของเล่นที่รองรับพื้นฐานสำหรับการ Coding ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกเข้าสู่การ Coding อย่างเต็มตัว

แต่ถ้าคุณสงสัยว่าอะไรคือทักษะที่จำเป็นและสำคัญที่สุด? (ในอเมริกา) Jeff Weiner, CEO ของ LinkedIn กล่าวว่า “ไม่ใช่การ Coding” แต่เป็นทักษะพื้นฐานง่ายๆ ได้แก่ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับทีม และภาวะการเป็นผู้นำ

ในอนาคต AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในทุกๆ อย่างของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนเรายังมีและ AI ยังอยู่ห่างจากเรามากนั่นก็คือ “การปฏิสัมพันธ์ละสัมผัสแบบมนุษย์” ซึ่งคนที่พัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวและยั่งยืนได้มากกว่า

อ้างอิง