โรงงาน Toshiba และ WD ไฟดับ ส่งผลให้ “ชิปหาย”

สื่อต่างประเทศรายงานว่า โรงงานของ Toshiba และ WD ดันไฟดับส่งผลให้กระบวนการผลิตชิปหน่วยความจำมีปัญหา

เกิดเหตุไฟดับเป็นเวลา 13 นาที ทำให้ Toshiba และ WD สูญเสียจำนวนการผลิตชิป NAND ไป โดยชิป NAND ของ Toshiba เสียจำนวนการผลิตไปทั้งสิ้น 6-9 Exabytes (1 EB = 1 พันล้าน GB) ส่วน WD เสียไป 6 Exabytes

ปัญหาคือชิป NAND ทั่วโลกกว่า 35% ทั้ง Toshiba และ WD ผลิตขึ้นในเมือง Yokkaichi ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการผลิตชิป NAND จะช้าลงไป และอาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้นในอนาคตอีกเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 และ 4

อ้างอิง