Connect with us

ข่าววงการไอที

โรงงาน Toshiba และ WD ไฟดับ ส่งผลให้ “ชิปหาย”

สื่อต่างประเทศรายงานว่า โรงงานของ Toshiba และ WD ดันไฟดับส่งผลให้กระบวนการผลิตชิปหน่วยความจำมีปัญหา

เกิดเหตุไฟดับเป็นเวลา 13 นาที ทำให้ Toshiba และ WD สูญเสียจำนวนการผลิตชิป NAND ไป โดยชิป NAND ของ Toshiba เสียจำนวนการผลิตไปทั้งสิ้น 6-9 Exabytes (1 EB = 1 พันล้าน GB) ส่วน WD เสียไป 6 Exabytes

ปัญหาคือชิป NAND ทั่วโลกกว่า 35% ทั้ง Toshiba และ WD ผลิตขึ้นในเมือง Yokkaichi ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการผลิตชิป NAND จะช้าลงไป และอาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้นในอนาคตอีกเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 และ 4

อ้างอิง

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น