Uber

ซาอุฯ สั่งระงับแท็กซี่ส่งผลให้ Uber ปิดบริการรถแท็กซี่ในประเทศตัดการแพร่ไวรัสโคโรนา

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เป็นวิกฤตระดับโลกในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วถึง 278,655 ราย และเสียชีวิตแล้ว 11,572 ราย หากประเทศใดไม่สามารถควบคุมโรคได้ทันก็เสี่ยงกับประชาชนต้องเสียชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน และรับผลกระทบที่กำลังตามมาอีกมากมาย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจและอื่น ๆ ดังนั้นรัฐบาลต้องหามาตรการต่าง ๆ เพื่อเร่งหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว

20 มีนาคม บริษัท Uber Technologies แถลงว่าแอปให้บริการเรียกรถแท็กซี่และบริการส่งอาหารได้ระงับตัวเลือกในการจองใช้บริการแท็กซี่ผ่านแอปในประเทศซาอุดิอาระเบียจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

ซาอุดิอาระเบียมีมาตรการที่เข้มแข็งในการระงับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ประกาศระงับการเข้าเมืองชั่วคราวสำหรับบุคคลที่ต้องการทำอุมเราะห์ (ไปแสวงบุญ) ในเมืองเมกกะและระงับพิธีทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง, 8 มีนาคมประกาศหยุดการขนส่งทั้งในและนอกเขตปกครองพิเศษกาติฟชั่วคราวและหยุดการเรียนในสถาบันการศึกษาทั้งหมด, 14 มีนาคม ประกาศปิดสวนสนุกและโซนความบันเทิงในห้างสรรพสินค้า, 15 มีนาคม สั่งปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสวนสาธารณะทั้งหมด ยกเว้นร้านขายยาและซูเปอร์มาร์เก็ต และ 20 มีนาคมสั่งระงับเที่ยวบินภายในประเทศ รถไฟ รถประจำทางและรถแท็กซี่เป็นเวลา 14 วัน

ดังนั้นตอนนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังอยู่ในระหว่างเสมือนการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งรายงานล่าสุดมีผู้ป่วยจำนวน 344 ราย และมาตรการระงับการให้บริการรถแท็กซี่โดยกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีผลต่อ Uber Taxi ด้วย

บริการเรียกรถโดยสารด้วยแอปของ Uber ซึ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ส่วนตัวของคนขับ เบื้องต้นบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบและบริการส่งอาหารก็ยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน สรุปง่าย ๆ ว่า  Uber ไม่ได้ลงทุนซื้อรถ จึงไม่กระทบเหมือนบริษัทหรือสหกรณ์แท็กซี่ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ เมื่อไม่มีลูกค้าและไม่มีคนเช่ารถไปขับ ก็ต้องแบกรับต้นทุนด้วยตนเองแบบเต็ม ๆ

ที่มา : reuters

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส