Microsoft โชว์ป๋า แจกพื้นที่ OneDrive ฟรี 100GB 1 ปี แก่ผู้ที่ใช้ Dropbox

Microsoft แจกพื้นที่ OneDrive เพิ่มอีก 100 GB เป็นเวลา 1 ปี สำหรับผู้ใช้ Dropbox Screen Shot 2558-02-20 at 10.03.29 AMดูเหมือนว่า Microsoft และ Dropbox จะเป็นคู่แข่งกันในตลาด cloud storage แต่ล่าสุดนั้น Microsoft ได้แจกพื้นที่ OneDrive ฟรี 100 GB เป็นเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่มี account ของ Dropbox

ก่อนหน้านี้ เราอาจจะเคยได้เห็นความร่วมมือกันระหว่าง 2 บริษัทนี้ เช่น การที่ Dropbox ทำแอพฯลง Windows Phone หรือแม้แต่ การที่ Microsoft ให้เอกสารของ Microsoft Office สามารถเปิดใช้งานจาก Dropbox ได้โดยตรง เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ Microsoft ก็มีแจกพื้นที่บน OneDrive ไปแล้วครั้งนึง ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องสมัครใช้ระบบ Bing Rewards และรับพื้นที่เพิ่มอีก 100 GB ฟรี เป็นเวลา 2 ปี (จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้งานที่ระบุว่าอยู่ใน USA เท่านั้น)

ท่านใดสนใจรับสิทธิ์พื้นที่ฟรี 100 GB สามารถเข้าไปได้ที่ >> OneDrive <<

ที่มา : OneDrive
รูปจาก : betanews