COVID-19 Community Mobility Reports

Google ออก “รายงานความเคลื่อนไหวของประชากร” ช่วยเจ้าหน้าที่ในวิกฤต COVID-19

ตามที่เราได้แนะนำให้ผู้ใช้ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์ Timeline ใน Google Maps ไป เพื่อเก็บประวัติสถานที่ที่ผู้ใช้เคยไปมาเผื่อในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 จะได้นำข้อมูลนี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่ได้สะดวก

COVID-19 Community Mobility Reports

ล่าสุด Google เตรียมนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ของผู้ใช้งานไปประมวลผลและออกรายงานความเคลื่อนไหวของประชากรในแต่ละประเทศเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในยามวิกฤต COVID-19

COVID-19 Community Mobility Reports

โดยในชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วย กราฟความหนาแน่นและแนวโน้มในพื้นที่แต่ละประเภท เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สวนสาธารณะ สถานีขนส่งโดยสาร สถานที่ทำงานและบ้านพักอาศัย

สามารถดูชุดข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวของประชากรได้ที่ google.com/covid19/mobility/

ที่มา : Google

 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส