Apple ประกาศรับ Software Engineer สำหรับระบบปฏิบัติการ “Android”

Apple ประกาศรับพนักงานตำแหน่ง Application Software Engineer ที่น่าสนใจก็คือ รับสมัคร Software Engineer ฝั่ง “Android Application

Screen Shot 2558-08-07 at 7.39.48 PM

การที่ Apple ประกาศรับพนักงานใหม่ตำแหน่ง Application Software Engineer ก็คงไม่น่าแปลกใจอะไร แต่ที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นมา เพราะ ตำแหน่งที่ประกาศรับนั้น เป็น Application Software Engineer สำหรับ “ระบบปฏิบัติการ Android

Screen Shot 2558-08-07 at 7.46.26 PM
ใช่แล้วครับ ! คุณไม่ได้ตาฝาดแน่นอนครับ เพราะ ใน Job Summary ของตำแหน่งงานนี้ระบุชัดครับ ว่าทางบริษัทฯกำลังมองวิศวกรที่จะเข้ามาช่วย Apple พัฒนา mobile product บน “Android Platform

Screen Shot 2558-08-07 at 7.50.21 PM

คุณสมบัติของพนักงานที่จะเข้ามาสมัครตำแหน่งนี้ มีดังนี้

  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกิน 6 ปี
  • มีทักษะการแก้ปัญหา , การคิดวิเคราะห์ และ ทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
  • มีความสามารถในการทำซ้ำ ตัวต้นแบบ (prototype) ให้เป็นสินค้าที่พร้อมส่ง (shipping product)  ได้อย่างรวดเร็ว
  • สะดวกในการทำ Test-Driven Development (TDD) , พัฒนาและทดสอบซอร์ฟแวร์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาซอร์ฟแวร์ด้วยวิธี Agile แบบอื่นๆได้
  • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Java เป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การพัฒนา Android Application
  • มีความรู้ภาษา C++ ,  ภาษา Objective-C หรือภาษาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาอุปกรณ์ mobile
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ platform และ เทคโนโลยี ของ Apple
  • ระดับการศึกษา ต้องจบ Bachelor of Science (BS หรือบ้านเรา ก็คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต) ในสาขา Computor Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ดูเหมือนว่า ต่อไป มันจะไม่ได้มีแค่การแข่งขันระหว่างระบบปฏิบัติการ iOS จาก Apple กับ Android จากทางฝั่ง Google อีกต่อไปแล้ว เพราะดูทรงแล้ว ดูเหมือนทาง Apple พร้อมลงสนามของ platform Android บ้างแล้ว 🙂

ที่มา : Apple – Job
รูปจาก : iphoneaddict