YouTube อัปเดตระบบความปลอดภัยใหม่ ลิงก์วิดีโอเก่าแบบ Unlisted อาจเจ๊ง!!

ในปี 2017 ยูทูบ (YouTube) ได้มีการปรับระบบความปลอดภัยในการสร้างลิงก์สำหรับวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะ เพื่อให้ลิงก์มีความซับซ้อนและยากต่อการสุ่มเพื่อเข้าถึง (หากเจ้าของวิดีโอไม่ได้แชร์) วันนี้ยูทูบได้ประกาศอัปเดตความปลอดภัยให้กับวิดีโอเก่าแบบไม่เป็นสาธารณะที่ถูกอัปโหลดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2017 ก่อนที่จะมีการอัปเดตครั้งนั้น

โดยภายหลังการอัปเดต วิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะที่ถูกอัปโหลดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2017 จะถูกปรับเป็นวิดีโอส่วนตัว ซึ่งจะทำให้ลิงก์ในการเข้าถึงวิดีโอที่มีอยู่เดิมของวิดีโอนั้น ๆ จะไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการฝังวิดีโอในที่ต่าง ๆ ก็จะพังไปด้วย

ทั้งนี้ยูทูบยังได้แนะนำทางเลือกให้ช่องทางในการเข้าถึงต่าง ๆ ยังสามารถเข้าถึงได้เช่นเดิม โดยการเปลี่ยนจากวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะ เป็นวิดีโอสาธารณะ หรือกรอกฟอร์มเพื่อจะไม่รับการอัปเดตสำหรับช่องนั้น ๆ โดยวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะก็จะสามารถเข้าถึงได้อย่างเดิม

แต่อย่างไรก็ตาม หากยังต้องการที่จะทำวิดีโอดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่เป็นสาธารณะ ทางยูทูบได้แนะนำให้อัปโหลดวิดีโอนั้น ๆ ใหม่ลงภายในช่อง โดยจะได้เป็นลิงก์ใหม่แทน ลิงก์เดิมจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้

สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในวันที่ 23 กรกฎาคมเป็นต้นไป

อ้างอิง : ยูทูบ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส