จะโดนแย่งงานไหม!!! เมื่อ The Bank of England ออกมาเตือนว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น

The Bank of England ออกมาเตือนว่า ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น โดยจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานกว่า 80 ล้านตำแหน่งในอเมริกาและ 15 ล้าน ตำแหน่งอังกฤษ ภายใน 10 ถึง 20 ปี ต่อจากนี้

Andy Haldane หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจของ The Bank of England กล่าวว่า “ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น หลายๆงานที่เคยมีแค่มนุษย์ที่ทำได้ เริ่มมีความเสี่ยงที่หุ่นยนต์จะเข้ามาทำแทน และหุ่นยนต์ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก พวกมันจึงได้รับความไว้วางใจให้มาทำงานแทนมนุษย์”

“ส่วนการเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ของหุ่นยนต์ ไม่ได้แปลว่าจะทำให้การว่างงานพุ่งสูงขึ้น เพราะมนุษย์สามารถปรับตัวให้ทำงานได้เชี่ยวชาญมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับการเข้ามาแย่งตำแหน่งงานของหุ่นยนต์”
Hotel with Robots (2)

ในปัจจุบันหุ่นยนต์เหมาะกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ หรืองานที่เสี่ยงอันตราย เช่น การผลิตสินค้า การสำรวจพื้นที่อันตราย การประกอบชิ้นส่วนในโรงงาน และยังไม่สามารถแย่งงานที่ต้องใช้ความคิด หรืองานที่ซับซ้อนมากขึ้นของมนุษย์ได้ แต่ในอนาคตหากหุ่นยนต์สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น เราอาจจะมีโอกาสโดนหุ่นยนต์แย่งงานมากขึ้นก็เป็นได้

ที่มา CNNmoney