PC

ตลาดพีซีทั่วโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ยอดจำหน่ายเพิ่มเขึ้น 13% : Lenovo และ HP ได้รับความนิยมสูงสุด

Canalys บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล ได้เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์ยอดจำหน่ายในตลาดพีซีทั่วโลกล่าสุด ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ซึ่งประกอบไปด้วย เครืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One, แล็ปท็อป และ Chromebook

ทั้งนี้ ความต้องการในตลาดพีซีทั่งโลกนั้นยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้มีผู้บริโภคหันมาใช้ความสนใจซื้อพีซีเพื่อทำงานอยู่บ้านมากขึ้น

ยอดหน่ายพีซีทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 ปี 2021 นั้นอยู่ที่ 82.3 ล้านเครื่อง ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2020 โดย Lenovo เป็นแบรนด์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด อยู่ที่ 20 ล้านเครื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้ืน 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2020 โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 24.3๔

รองลงมาคือ HP ที่มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 18.6 ล้านเครื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.8% โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 22.6%

Canalys

อันดับที่ 3 ตกเป็นของ Dell ซี่งมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 13.9 ล้านเครื่อง คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 17% และอันดับที่ 4 ตกเป็นของ Apple ซึ่งมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 6.4 ล้านเครื่อง คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 7.8%

อย่างไรก็ดี ตลาดพีซีทั่วโลกนั้นอาจมียอดำจหน่ายเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี 2022 เนื่องจากพีซีของ Apple ที่ได้รับการติดตั้งชิป M1 จะเข้ามาจำหน่ายในตลาดมากขึ้น อีกทั้งการอัปเดตระบบปฏิบัตการเวอร์ชันใหม่อย่าง ChromeOS, macOS และ Windows 11 ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเร่งยอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นอีก

Canalys

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส