Google เผยรายชื่ออุปกรณ์ Nexus จะได้รับการอัปเดตถึงเมื่อไหร่บ้าง

โดยปกติแล้ว อุปกรณ์กลุ่ม Nexus จะได้รับการอัปเดต Android เป็นระยะเวลา 2 ปี และการอัปเดตความปลอดภัย 3 ปี ล่าสุดทาง Google ก็ได้ทำตารางระยะเวลาของอุปกรณ์ที่จะได้รับอัปเดตถึงเมื่อไหร่กันบ้าง

nexus update

สำหรับอุปกรณ์ที่สิ้นสุดในปี 2016 จะได้รับอัปเดตถึง Android N ซึ่งคาดว่าจะได้ชื่อว่า Nutella ส่วน จากนั้นก็จะเหลือแค่การอัปเดตเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น

อุปกรณ์ที่จะได้รับการอัปเดตถึงปี 2017 นั้นจะได้รับการอัปเดตไปถึง Android O และรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยต่อไปอีกหนึ่งปีครับ

ที่มา Google

แสดงความคิดเห็น