MIUI 14

Xiaomi ปล่อยอัปเกรด MIUI 14 ให้ Xiaomi 12 ทั่วโลก

Xiaomi ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ MIUI 14 ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาและปล่อยอัปเกรดให้แก่สมาร์ตโฟน Xiaomi บางส่วนในประเทศจีน ล่าสุด Xiaomi ได้ปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชันระดับโลกออกมาด้วยเช่นกัน โดยสมาร์ตโฟนเรือธงอย่าง Xiaomi 12 จะได้รับการอัปเกรดเป็นรุ่นแรก

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอ้างอิงพื้นฐานการทำงานมาจาก Android 13 และได้รับการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดของเดือนมกราคม 2023 พร้อมกันด้วย

MIUI 14

ในขณะนี้ Xiaomi 12 เวอร์ชันที่มีความเสถียรสำหรับสมาร์ตโฟนระดับทั่วโลกนี้ ได้เริ่มปรากฏให้ผู้ใช้ในประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากจีนได้ดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Beta สำหรับ Xiaomi 12 เท่านั้น (เวอร์ชัน Pro ยังไม่รองรับ) โดยมีหมายเลขเวอร์ขัน MIUI 14.0.2.0 (TLCMIXM) และจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างในการดาวน์โหลดถึง 4.43 GB

ถ้าหากการอัปเกรดในบื้องต้นผ่านช่องทา Beta นี้ไม่ประสบปัญหาใด ๆ ทาง Xiaomi จะปล่อยให้อัปเกรดซอฟต์แวร์ในวงกว้างให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นต่อไป

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส