Samsung Flex In & Out

Samsung โชว์หน้าจอสมาร์ตโฟนรุ่นต้นแบบที่พับได้ 360 องศา

Samsung Display ได้จัดแสดงหน้าจอและบานพับรุ่นต้นแบบในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า ‘Flex In & Out’ ที่สามารถพับเข้าและเปิดออกได้ 360 องศา และแทบจะไม่ปรากฏรอยพับให้เห็นเลย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะผลิตเพื่อใช้งานจริงเมื่อไร

แผงหน้าจอดังกล่ามาพร้อมกับบานพับที่ได้รับการออกแบบใหม่ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์สามารถพับเข้าหากันจากอีกฝั่งได้อย่างแนบสนิท ไม่เหลือช่องว่างทรงหยดน้ำเล็ก ๆ ให้เห็นอีกต่อไป โดยมีการคาดการณ์ว่าจะนำมาใช้กับ Galaxy Z Fold รุ่นใหม่

การออกแบบแผงหน้าจอและบานพับแบบใหม่นี้อาจกลายเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ประเภทใหม่ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ด้านในตัวเครื่องมากขึ้น ทำให้สามารถติดตั้งใส่แบตเตอรี่และเซนเซอร์กล้องที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้สมาร์ตโฟนมีความหนามากขึ้นแต่อย่างใด

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส