WhatsApp หยุดสนับสนุน Windows Phone 8, BlackBerry, Nokia S40, Android รุ่นเก่า

WhatsApp ประกาศยุติการสนับสนุนบน OS เก่าๆ ซึ่งจะมีผลทันทีตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2017 เป็นต้นไป ประกอบไปด้วย

  • Windows Phone 8
  • BlackBerry OS
  • BlackBerry 10

ทาง WhatsApp แจ้งว่าต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่ Windows 10 Mobile, Android และ iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

แต่ว่า WhatsApp ยังไม่มีการเลิกสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8.1 และ Windows 10 Mobile แม้ว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างน้อย ดังนั้นใครที่ยังใช้ Windows Phone 8 อยู่ แนะนำให้อัพเดตเป็น Windows Phone 8.1 หรือ Windows 10 Mobile ส่วนผู้ใช้ BlackBerry แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ใหม่

นอกจากนี้ยังประกาศจะเลิกสนับสนุน Android 2.3.7 หรือต่ำกว่าในอนาคตด้วย โดยมีผลทันทีตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป

และประกาศหยุดสนับสนุน Nokia S40 (Nokia Asha และฟีเจอร์โฟนของ Nokia ที่ติดตั้ง App WhatsApp ได้) โดยมีผลทันทีตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2018 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้การเลิกสนับสนุนคือยังคงสามารถใช้งานได้ แต่จะไม่ได้รับอัพเดตฟีเจอร์ใหม่ในอนาคตและไม่รับประกันเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน (เรียกได้ว่ามีบั๊กหรือปัญหาด้านความปลอดภัยขึ้นมาก็ไม่รับผิดชอบและอัพเดตใดๆ ทั้งสิ้น)

อ้างอิง: WindowsLatest, Whatsapp Faq

ภาพประกอบ: Pixabay, Android Centralneurogadget, Windows Central