Oppo มีผู้ใช้ทั่วโลกมากถึง “200 ล้านคน” : เริ่มรุกเข้าตลาดยุโรป

Oppo ได้เปิดเผยว่า มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนแบรนด์ Oppo ทั่วโลกมากถึง 200 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าประทับใจมากสำหรับแบรนด์ระดับรองที่มีความแตกต่างจาก Apple และ Samsung อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีจำหนวนสมาร์ทโฟนแบรนด์ Oppo ที่ใช้เทคโนโลยีชาร์จเร็ว VOOC มากถึง 90 ล้านเครื่องเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี จำนวนผู้ใช้อาจเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ เนื่องจาก Oppo จะเริ่มวางจำหน่ายในยุโรปอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ ในประเทศอิตาลี, ฝรั่งเศส, สเปน และเนเธอร์แลนด์ เป็นชุดแรก

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena