Piper Jaffray ชี้! ผู้ใช้จำนวนมากจะอัปเกรดมาใช้ iPhone XS/ XS Max : ราคาเฉลี่ยต่อเครื่องอาจพุ่งสูงถึง 770 เหรียญ

หลังจาก Apple เปิดตัว iPhone XS, XS Max และ XR ไปแล้วนั้น นักวิเคราะห์ในต่างประเทศก็เริ่มคาดการณ์ว่า ผู้ใช้จำนวนมากจะอัปเกรดมาใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้อย่างแน่นนอน

ล่าสุด นักวิเคราะห์จากบริษัทจัดการลงทุน Piper Jaffray ได้สำรวจผู้ที่ใช้ iPhone จำนวน 700 คน โดยพบว่า

  • 39% จะอัปเกรดมาใช้ iPhone XS และ XS Max โดยจำนวนผู้ที่สนใจทั้ง 2 รุ่นนั้น อยู่ที่ 50/50
  • 61% จะอัปเกรดมาใช้ iPhone XR, 7 และ 8

จำนวนผู้ที่สนใจจะอัปเกรดมาใช้ iPhone XS และ XS Max นั้น มากกว่าที่นักวิเคราะห์จาก Piper Jaffray เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 35%

นักวิเคราะห์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่อง (ASP : Average Selling Price) ของ iPhone ในปีงบประมาณ 2019 อาจพุ่งสูงขึ้นถึง 770 เหรียญ (จากราคาประมาณ 758 เหรียญ ในปัจจุบัน)

และถ้าหาก iPhone XR ที่จะเริ่มจำหนา่ยในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2018 นี้ สามารถทำยอดจำหน่ายได้มากกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ ก็อาจทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องของ iPhone ในปี 2019 พุ่งสูงถึง 780 เหรียญเลยทีเดียว

ภาพจก DigiTrends

รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า iPhone XS Max จะได้รับความนิยมมากกว่า iPhone XS ประมาณ 3 – 4 เท่า เนื่องจากผู้ใช้ที่จะอัปเกรดนั้นต้องหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง : 9to5mac และ phonearena