Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 ทำยอดจำหน่ายในเกาหลีใต้ ได้มากกว่า 1 ล้านเครื่องแล้ว

Samsung สามารถทำยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนระดับพรีเมียม ซีรีส์ Galaxy S21 ในประเทศเกาหลีใต้ ได้มากกว่า 1 ล้านเครื่องแล้ว หลังจากเปิดตัวไปเดือนมกราคม 2021 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทาง Samsung ได้ระบุว่า Galaxy S21 ใช้เวลา 57 วัน ในการทำยอดจำหน่ายได้ถึง 1 ล้านเครื่อง ซึ่งช้ากว่า Galaxy S10 เมื่อปี 2019 ที่ใช้เวลาอยู่ที่ 47 วัน

Samsung Galaxy S21

ทาง Samsung ยังได้กระบุเพิ่มเติมว่า Galaxy S21 รุ่นมาตรฐานนั้น มียอดจำหน่ายสูงสุดถึง 52% ของยอดจำหน่าย Galaxy S21 ทั้งหมด (ประมาณ 500,000 เครื่อง) รองลงมาคือ Galaxy S21 Ultra และ Galaxy S21+ ที่มียอดจำหน่าย 27% และ 21% ตามลำดับ

อีกสิ่งที่น่าสนใจคือ 60% ของสมาร์ตโฟนซีรีส์ Galaxy S21 ที่จำหน่ายในประเทศเกาหลีใต้นั้น เป็นการจำหน่ายแบบออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลทำให้สโตร์ต่าง ๆ ต้องปิดทำการลงชั่วคราว

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส