Sony เริ่มอัปเดท Android Marshmallow ให้ Xperia Z5 ทั่วโลก

บริษัท Sony อาจจะยกเลิกสมาร์ทโฟนซีรีส์ Z ในอีกไม่ช้า และหันมาพัฒนาซีรีส์ X แทน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Sony จะปล่อยให้ผู้ใช้ Xperia Z5 ลอยแพไปเลย ซึ่งทางบริษัทได้เริ่มอัปเดท Android Marshmallow ห้แก่ Xperia Z5 ทั่วโลกแล้ว รวมถึงประเทศไทย รัสเซีย แอลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย และมาเลเซีย

gsmarena_002 (1)

การอัปเดทนี้รองรับเครื่องทั้งแบบซิมเดียว (หมายเลขรุ่น E6653) และแบบ 2 ซิม (หมายเลขรุ่น E6683 และ E6633) โดยเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 6.0 32.1.A.1.163 ได้เริ่มให้บริการอัปเดทแล้วผ่านทางแอป Sony PC Companion ในคอมพิวเตอร์ ส่วนการอัปเดทแบบ OTA จะเริ่มให้บริการในอีกไม่ช้านี้

gsmarena_003

ที่มา : gsmarena.com