Samsung จับมือช่อง Discovery ใช้ Galaxy S21 Ultra ถ่ายสารคดีธรรมชาติ!

Samsung ได้ร่วมมือกับ Discovery เพื่อถ่ายทำสารคดีสั้นชื่อ “Eye to Eye With a Tiger” โดยใช้ Galaxy S21 Ultra ภายในสารคดีเป็นการติดตามช่างภาพ ยาชาส์ นารายัน (Yashas Narayan) เข้าไปในอุทายานแห่งชาติรันธัมบอร์ (Ranthambore National Park) เพื่อถ่ายฟุตเทจสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

โปรเจกต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า การรุกล้ำพื้นที่ และการล่าสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสืออย่างมากเกินไปส่งผลให้ประชากรเสือลดลง โดยโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนโปรเจกต์ C.A.T (Conserving Acres for Tigers) หรือการอนุรักษ์พื้นที่สำหรับเสือโคร่ง

นอกจากการสร้างจิตสำนึกแล้วภายในวิดีโอยังแสดงให้เห็นเทคนิคและการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ ทั้งการซูม การใช้ Pro mode เพื่อถ่ายภาพ/วิดีโอในสถานการณ์ที่สภาพแสงมีความซับซ้อน และการถ่ายวิดีโอพร้อมกับถ่ายภาพในเวลาเดียวกัน

และนี่คือสารคดีสั้นความยาว 5.06 นาทีที่ถ่ายโดย Galaxy S21 Ultra

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส