Sony

เอาแล้ว! Sony จดทะเบียนกล้องใหม่ในประเทศจีน คาดเป็นซีรีส์ RX ตัวใหม่

วันนี้ Sony ได้จดทะเบียนกล้องตัวใหม่ในประเทศจีนในรหัส “WW638397“ โดยระบุว่ากล้องตัวนี้มี Wi-Fi (5GHz / 2.4GHz) ซึ่งปกติแล้วกล้องที่จดทะเบียนก่อนในประเทศจีนมักจะไม่ใช่รุ่น Top และคาดว่าน่าจะเป็นรุ่นในซีรีส์ RX ตัวใหม่

ปกติแล้วที่ผ่านมา Wi-Fi (5GHz / 2.4GHz) มักจะอยู่ในกล้องรุ่น Top แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเร็ว Wi-Fi แบบนี้อาจจะเป็นเรื่องมาตรฐานไปแล้วก็ได้สำหรับกล้องทั่วไป จึงคาดว่าน่าจะเป็นกล้องในซีรีส์ RX ตัวใหม่ หรือถ้าไม่ใช่นี่ก็อาจจะเป็น A7 IV หรือ A9III จากข่าวลือก่อน ๆ ก็เป็นได้

RX100 VII
กล้อง Sony RX100 VII

ที่มาsonyalpharumors และ Nokishita

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส