HUAWEI ชี้ผู้ประกอบการต้องมีคลื่นความถี่ 100 MHz/ราย เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ 5G

ในงานประชุม Asia-Pacific Spectrum Management ประจำปี ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา หัวเว่ยเผยแนวโน้มในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ 5G ว่า “ผู้ประกอบการแต่ละราย ต้องมีคลื่นความถี่ 100 MHz” ซึ่งในระหว่างกล่าวปาฐกถา มร. ตู้ เย่ชิง รองประธานบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ 5G ของหัวเว่ย กล่าวว่า “คลื่นความถี่ย่าน C-band คือคลื่นความถี่ที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับ 5G โดยโอเปอเรเตอร์ในหลายประเทศทั่วโลกได้เลือกใช้หรือกำลังจะเลือกใช้ และโอเปอเรเตอร์แต่ละรายจำเป็นต้องมีคลื่นความถี่ขนาดใหญ่ต่อเนื่อง 100 MHz เพื่อเป็นรากฐานความสำเร็จทางธุรกิจของ 5G” สรุปว่าการมีคลื่นความถี่ขนาดใหญ่ต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้นถึง 10 เท่า และยกระดับโมบายบรอดแบนด์ให้ก้าวไปสู่อีกระดับ ทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินไปกับบริการคุณภาพสูงได้ทุกที่ทุกเวลา

5G ในปัจจุบัน เน้นไปที่การเตรียมแผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน C-band ให้ลงตัว แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและความต้องการหลักที่สำคัญอื่น ๆ ก็ไม่ควรถูกมองข้ามไป เช่น การแยก uplink-downlink ให้สามารถลดจำนวนไซต์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ ด้วยการติดตั้งใช้งาน 5G บนคลื่นความถี่ 2G/ 3G/ 4G ที่มีอยู่เดิม ทั้งยังช่วยให้การครอบคลุมสัญญาณคลื่น C-band มีความต่อเนื่อง นอกจากนี้เครือข่าย 5G ยังต้องการการซินโครไนซ์ที่แม่นยำ การรบกวนสัญญาณต่ำ การแยกสเปกตรัมน้อย และประสิทธิภาพของคลื่นความถี่ที่สูงขึ้น”

มร. ตู้ เย่ชิง รองประธานบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ 5G ของหัวเว่ย

ประเทศที่มีคลื่นความถี่ C-band ไม่เพียงพอสามารถที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ขนาดใหญ่ต่อเนื่อง 100 MHz บนความถี่ประเภท TDD 2.6 หรือ 2.3 GHz ให้แก่โอเปอเรเตอร์แต่ละราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาไปสู่คลื่นความถี่สูงของ 5G โมบายบรอดแบนด์ที่มีทรัพยากรคลื่นความถี่รองรับเป็นตัวขับเคลื่อนให้ GDP เติบโตขึ้นได้ ดัชนีการเชื่อมโยงสื่อสารทั่วโลก ประจำปี 2561 (2018 Global Connectivity Index หรือ GCI) ของหัวเว่ย ได้บ่งชี้ว่าประเทศที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2568 เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

หัวเว่ย หนึ่งในผู้สนับสนุนงาน Asia-Pacific Spectrum Management ซึ่งจัดขึ้นโดย Forum Global , สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity – APT) ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานในกำกับดูแลของภาครัฐ บริษัทโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่นในอุตสาหกรรมได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรคลื่นความถี่ได้ดีที่สุดและการกำหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่ชัดเจน