3 ค่ายใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ทุ่ม 100 ล้านบาท เปิด The Stanford Thailand Research Consortium

AIS / AP Thailand / KBANK ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ทุ่ม 100 ล้านบาท เปิด The Stanford Thailand Research Consortium ภายใต้การดูแลของ SEAC มุ่งยกระดับศักยภาพชีวิตและขีดความสามารถทางธุรกิจของประเทศไทย

กรุงเทพฯ Stanford Center for Professional Development มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย มิสเตอร์ พอล มาร์คา (กลาง) ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของประเทศไทย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนางอริญญา เถลิงศรี (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ร่วมเปิด The Stanford Thailand Research Consortium

การรวมกลุ่มทำวิจัยระดับโลกที่เจาะลึกเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อวิจัยแบบเจาะลึกใน 4 มิติองค์ความรู้เพื่ออนาคต ได้แก่

  1. การยกระดับความสามารถของคนไทยให้เท่าทันโลก
  2. การนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
  3. เสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
  4. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมเมืองที่คิดถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

พร้อมยกระดับศักยภาพคนไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไทยสู่เวทีระดับโลก ณ “The Garage – เดอะ การาจ” ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน SEAC เมื่อเร็วๆ นี้

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส