เมตตา เมดเทค มอบ “หุ่นยนต์ฝึกเดินชนิดสวมใส่ ให้กับโรงพยาบาลศิริราช มูลค่า 8,000,000 บาท

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เมตตา เมดเทค จำกัด (Metta Medtech) โดยคุณฆรรธิมา สุวรรณมณี ผู้จัดการทั่วไป ส่งมอบหุ่นยนต์ฝึกเดินชนิดสวมใส่ ExoAtlet® Exoskeleton Wearable Robot มูลค่า 8,000,000 บาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เนื่องด้วยทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อันมากมายที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านงานวิจัย และประโยชน์กับผู้ป่วยในการนำหุ่นยนต์มาฝึกใช้ในอนาคต ทั้งนี้ ยังได้รับงบสนับสนุนบางส่วนจากทาง ExoAtlet Asia และด้วยความลงตัวของความร่วมมือทั้งสามฝ่าย จึงทำให้เกิดงานในครั้งนี้

โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการรับมอบ ณ ห้องภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารศรีสังวาลย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และผศ.นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลเครื่องมือเบื้องต้น ExoAtlet® Exoskeleton

ExoAtlet® Exoskeleton หุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ที่ช่วยในการเดินและทำงานทดแทนกำลังกล้ามเนื้อที่หายไป สำหรับผู้ป่วยอัมพาตช่วงล่าง ผู้ป่วยอ่อนแรง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ กลับมาลุกขึ้นยืนและเดินได้ ให้เราช่วยคุณกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ExoAtlet ที่พัฒนาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบของร่างกายและหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์เปรียบเสมือนตัวช่วยพยุงร่างกายและรักษาสมดุลในการทรงตัวให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงในการ
ทรงตัวและการก้าวเดิน

บริษัท ExoAtlet® เป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตหุ่นยนต์ที่ช่วยในการเดินสำหรับสวมใส่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคอัมพาตช่วงล่าง หรือกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง “กลับมาลุกขึ้นยืน และก้าวเดินได้อีกครั้ง”