มีลูกแต่ละคนห่างอย่างน้อย 1 ปี เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่และเด็กในครรภ์!

คุณแม่ควรเว้นระยะห่างในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งอย่างน้อย 1 ปี เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่และเด็กในครรภ์ ตามคำแนะนำจากองค์กรอนามัยโลก การเว้นระยะห่างในการตั้งครรภ์เพียงช่วงสั้นๆ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนด เด็กอาจตัวเล็ก และอาจทำให้แม่และเด็กเสียชีวิตได้ นักวิจัยหวังว่าการค้นพบนี้จะทำให้หญิงที่อายุมากแล้วอุ่นใจมากขึ้น

ดร. Wendy Norman กล่าวว่านี่เป็นข่าวดีสำหรับการวางแผนที่จะมีลูกของผู้หญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี มันเป็นครั้งแรกที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการเว้นระยะเวลาในการตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ได้ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย British Columbia (UBC) และ The Harvard TH Chan School of Public Health กว่า 150,000 รายในแคนาดา พบว่า ระยะเวลาที่ดีในการเว้นระยะห่างในการตั้งครรภ์คือ 12-18 เดือน และนอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่า

  • การเว้นระยะห่างในการตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 เดือนก่อให้เกิดความเสี่ยงในผู้หญิงทุกวัย
  • ความเสี่ยงที่เกิดกับคุณแม่ จะเกิดในหญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกับทารกจะเกิดได้ในผู้หญิงทุกช่วงวัย และ ช่วงอายุที่เหมาะแก่การตั้งครรภ์คือ 20-34 ปี
  • คุณแม่อายุมากกว่า 35 ปี ที่ตั้งครรภ์ห่างจากครรภ์ที่แล้ว 6 เดือน มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต 1.2% (12 คน ใน 1,000 คน)
  • การทิ้งระยะห่างระหว่างการตั้งครรภ์ 18 เดือนลดความเสี่ยงได้ถึง 0.5% (5 คน ใน 1,000 คน)
  • คุณแม่ที่มีอายุน้อย ที่ตั้งครรภ์ห่างจากครรภ์ที่แล้ว 6 เดือน มีความเสี่ยง 8.5% ที่จะคลอดก่อนกำหนด
  • ทุกๆ ความเสี่ยงที่กล่าวมาจะลดลง 3.7% หากการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปห่างจากการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด 18 เดือน

งานวิจัยของเราพบว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการตั้งครรภ์ในระยะเวลาที่ใกล้กัน และนี่รวมถึงผู้หญิงที่มีอายุ มากกว่า 35 ปีด้วย สำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากเรื่องนี้สำคัญมากเพราะพวกเขาจะคิดว่าอายุมากจึงรีบมีลูกโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องระยะห่างของการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง

ดร. Sonia Hernandez-Diaz กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในแต่ละครั้งก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ โดยส่วนมากการตั้งครรภ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มักจะเกิดในกลุ่มหญิงสาวที่เกิดจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เป็นเพราะการตั้งครรภ์ในระยะเวลาที่ใกล้กันมากส่งผลให้ร่างกายไม่ได้รับการฟื้นฟูเต็มที่ นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ เช่นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้ความพร้อมในการดูแลเด็กไม่เพียงพอ การคุมกำเนิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แต่สุดท้ายแล้ว ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้หญิง ไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าไหร่การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องระยะห่างระหว่างการตั้งครรภ์ในแต่ละครั้งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะคอยช่วยสนับสนุนหลังจากการตัดสินใจ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งครรภ์ของเธอ

อ้างอิง